A mele for the birthday of Princess Victoria Kamehamalu Hae o Ku, 1864.

[Found under: “La hanau o ke Kama Alii Wahine”]

La Hanau.

1  No ka la hanau ke aloha,
La hanau o ke Alii,
Ke Kama o Hawaii nei,
Ka makua o ka lehulehu,
I keia la mua o Novemaba,
Ke ike nei kakou.

2  Ke ku nei no kakou,
Ma ka lai o Maunaihi,
Hoonani i ka la hanau,
La hanau o ke ‘Lii,
I keia la hoolai no,
Ua ike ko ka lani. Continue reading