A mele for the birthday of Princess Victoria Kamehamalu Hae o Ku, 1864.

[Found under: “La hanau o ke Kama Alii Wahine”]

La Hanau.

1  No ka la hanau ke aloha,
La hanau o ke Alii,
Ke Kama o Hawaii nei,
Ka makua o ka lehulehu,
I keia la mua o Novemaba,
Ke ike nei kakou.

2  Ke ku nei no kakou,
Ma ka lai o Maunaihi,
Hoonani i ka la hanau,
La hanau o ke ‘Lii,
I keia la hoolai no,
Ua ike ko ka lani. Continue reading

Announcement for a Play about Kahekili, 1913.

Kahekili, King of Maui, Lord of the Paelekulani

On Saturday, February 22, at the Opera House (Hale Mele Hou), will be opening a play about the story of King Kahekili of Maui, put on by the “Daughters of Warriors of Hawaii.” [Kaikamahine a na Pukaua]

Also appearing will be the kapu chief, Kalanikauiokikilo and the alii Mahana who carry the kapu Pulikoliko of Kalani Waiakua Waikanakaole (Kalanikauaiokikilo and Kalola) the grandchildren and Kalanimehameha, Ka Na’i Aupuni.

Come and see for yourself. The tickets are now available from the Promotion Committee for $1., .75c., and 50c.

(Kuokoa, 2/14/1913, p. 8)

KAHEKILI, MOI O MAUI, HAKU O KA PAELEKULANI

Nupepa Kuokoa, Buke XLIX, Helu 7, Aoao 8. Feberuari 14, 1913.