Some of the battles of Kalaniopuu, 1866.

[Found under: “Ka Moolelo o Kamehameha I.”]

The battles between Kalaniopuu, the King of Hawaii, with Kahekili, the King of Maui.

The years 1775, 1776, 1777, 1778, and 1778. Kalaniopuu went to war at Kaupo on Maui, with his Alii, his war Officers, and his soldiers. Kalaniopuu first went to war at Kaupo, and he tortured the makaainana of Kaupo by clubbing their foreheads with his war club [newa]. This battle was called Kalaehohoa [“Clubbing-of-the-Forehead”] Continue reading

Advertisement

George Vancouver arrives once more on February 14, 1793.

[Found under: “He Moolelo Hawaii”]

Vancouver Returns

In the month of February, the 14 day, 1793, Vancouver [Vanekouwa] returned to Hawaii nei, from the northwest of America, and landed at Kawaihae.

The men pleaded for guns and powder from him. Vancouver refused and would not sell those sort things to them. There was great desire of Hawaiians for those things during those days, because it was a time of war, and Kamehameha was conquering the nation then; Oahu and Kauai remained.

And from there, Vancouver landed at Kealakekua, on the 22nd of that month and met with Kamehameha.

At that time, he gifted Kamehameha with two cattle, a bull and a cow. The cattle that Vancouver brought were from Monterey, a land in America.

These animals were greatly appreciated by Hawaiians because they were unusual, and they were called puaa pipi. It is from those pipi that the cattle which roam these days at Waimea and Maunakea and the other forests of Hawaii proliferated.

Kamehameha treated Vancouver kindly; Vancouver was facing hardship without water and took his water barrels into the uplands, and Kamehameha commanded his men to carry the barrels and to fill them with water. Continue reading

Dirge for Abner Kahekili, 1843.

KANIKAU FOR ABENERA KAHEKILI, A CHIEF OF THIS ARCHIPELAGO WHO DIED.

1 O ke ano aloha o Liawahine
O ka maka aloha o Hikuanaka
O ke kino oioio o ka lapu loku
I moe nounounea me Hikuikapua
I luna o ke opu hiwa a Kane
I loko o ke kapa auaiku a Lono oe—
He leo keia e mapu nei
E ano nei i ke kahakai
O ka maka aloha o kuu makuakane
I walea i ka ai kihamu pua niu
Uhane auaukai o Ulakua oe—
Hoakua ka lokoino oia la—la—ia—oe—e—

2 Mehameha ia ka hele a ke aloha
Ka pee’na ku nei nanowale
Hele i Kuahaehae ka hele ana
I paepae leo me Kupinai
Me na hoa hui wale i ka nahele
Halawai ae la me Anowahine
Me ka wahine i ka iukapu o mua oe—
Eia au la i ka lipo
I walea au i ke kui pua
Lililo ai maua i ka nahele
He kamaaina no ka ua waahila
Uhane peepeeua Kukalahale oe—
Oe wale mai ana no ka manao
Aole i hoike mai i ka maka he alo—ha—ia—oe—e— Continue reading

Kahekili dies, 1843.

DEATH.

On the past 14th of March, Kahekili, an alii of Hawaii nei died here in Honolulu. He was ill for a long time, but the sickness of his body is over; he has gone far away to the place of no return. Some people will perhaps ask what was his thoughts when he was alive recently. He revealed… Continue reading

Announcement for a Play about Kahekili, 1913.

Kahekili, King of Maui, Lord of the Paelekulani

On Saturday, February 22, at the Opera House (Hale Mele Hou), will be opening a play about the story of King Kahekili of Maui, put on by the “Daughters of Warriors of Hawaii.” [Kaikamahine a na Pukaua]

Also appearing will be the kapu chief, Kalanikauiokikilo and the alii Mahana who carry the kapu Pulikoliko of Kalani Waiakua Waikanakaole (Kalanikauaiokikilo and Kalola) the grandchildren and Kalanimehameha, Ka Na’i Aupuni.

Come and see for yourself. The tickets are now available from the Promotion Committee for $1., .75c., and 50c.

(Kuokoa, 2/14/1913, p. 8)

KAHEKILI, MOI O MAUI, HAKU O KA PAELEKULANI

Nupepa Kuokoa, Buke XLIX, Helu 7, Aoao 8. Feberuari 14, 1913.