Some of the battles of Kalaniopuu, 1866.

[Found under: “Ka Moolelo o Kamehameha I.”]

The battles between Kalaniopuu, the King of Hawaii, with Kahekili, the King of Maui.

The years 1775, 1776, 1777, 1778, and 1778. Kalaniopuu went to war at Kaupo on Maui, with his Alii, his war Officers, and his soldiers. Kalaniopuu first went to war at Kaupo, and he tortured the makaainana of Kaupo by clubbing their foreheads with his war club [newa]. This battle was called Kalaehohoa [“Clubbing-of-the-Forehead”] Continue reading

A name song for Keelikolani, jointly composed, 1863.

NO KEELIKOLANI, MUOLAULANI KA INOA.

He anana’la i ka loa o Alakai,
Ke kuhi la he koke aku o Maunahina,
He liuliu Waialeale na ke a—nui,
He anu ka ka nahele o Aipo,
O ke kupilikii aku ia hina i Maunahina—,
Hina i ka hoona rama a ke aloha,
I ka ae hakoko a ka manao,
E pilia la i ke moe he kanaka—i—a,
He kanaka ia ua hele ia ka malama,
Hana ia iho i mio kou aloha—e—a.

Na Lilipi.

Owau e hele i ka papa o Apua,
Ke kuhi la he ale wai ko Maukele,
He pali mai hoi, Holei na ka u—a,
He ua ka ka waimaka e kulu nei,
He milimili hoi ka loko o kuu aloha—e—a,
Aloha i ka liko ohia o Puulena,
I ke-a hanu i na makani ka o lua,
Ua loa Kauonahunahu i ke a—nu,
E anu la i ka nui o ke aloha,
Ua pelepulu ua mauna i ka manao—e—a. Continue reading

Mele inoa for Keelikolani Muolaulani, 1863.

NO KEELIKOLANI, MUOLAULANI KA INOA.

1 He anana’la i ka loa o Alakai,
Ke kuhi la he koke aku o Maunahina,
He liuliu Waialeale na ke a—nui,
He anu ka ka nahele o Aipo,
O ke kupilikii aku ia hina i Maunahina—,
Hina i ka hoona rama a ke aloha,
I ka ae hakoko a ka manao,
E pilia la i ka moe he kanaka—i—a,
He kanaka ia ua helu ia ka malama,
Hana ia iho i mio kou aloha—e—a.

Na Lilipi. Continue reading