Hapa Maori name song for Likelike, 1872.

Whakaaro.

1 Me oe no ka hoina
E iala noho i ka iu
Lau ohaoha a maewa
E lohai lua ai au

Anu e! anuanu la
Anu oe i ke kai
Hui e! Huihui la
Hui oe i ka wai.

2 A ako pua oe na
Nee papa mai e ka noe
No ka mahi tau-reka-reka
A kapai ka hore koe

Anu e! etc. Continue reading

Advertisements