Princess Liliuokalani, heir to throne, 1877.

Proclamation.

We Kalakaua by the Grace of God King of the Hawaiian Islands, agreeably to Article Twenty-Second of the Constitution of Our Kingdom, do hereby appoint, failing an Heir of Our body, Our beloved subject and sister, Continue reading

Princess Liliuokalani, heir to the throne, 1877.

Olelo Kukala.

O Makou o Kalakaua ma ka lokomaikai o ke Akua, Moi o ko Hawaii Pae Aina, a i kulike ai me ka Pauku Iwakaluakumalua o ke Kumukanawai o ko Makou Aupuni, ua hookohu Makou i keia la, a ma keia ke hoike akea, a ke kukala aku nei, ke nele Makou i ka hooilina no ko Makou Kino, alaila, e lilo no i ko Makou Kaikuahine i aloha nui ia, Continue reading