Lorenzo Lyons’ composition on patriotism, 1868.

ALOHA AINA.

THE TRUE PATRIOT.

Golden Censer.

1. Paa kuu manao aloha
Yes, yes, yes yes, yes, yes.
Paa kuu manao aloha
I ka aina hanau o’u.
Aole au e kipi,
No, no, no, no, no, no.
Aole kumakaia,
E aloha oia mau.
Kuu lima pu me kuu naau,
E lilo nona, nona mau,
Kuu lima pu me kuu naau
E lilo nona mau.

Cho.—Yes, yes, yes, yes, yes, yes,
Paa kuu manao aloha
Yes, yes, &c
Paa kuu manao aloha
I ka aina hanau o’u;
Aole au e kipi,
No, no, &c
Aole kumakaia,
E aloha oia mau. Continue reading