Government Proclamation, 1874.

[Found under: “BY AUTHORITY.”]

It has pleased His Majesty the King to appoint His Excellency R. H. Stanley a Commissioner of Crown Lands, vice the Hon. H. A. Widemann, resigned.

Honolulu, June 2, 1874.

On the 28th of May last, it pleased His Majesty to confer the distinction of Knight Grand Cross of the Royal Order of Kamehameha I. upon the following gentlemen:

H. H. Charles Kanaina,

Hon. Charles R. Bishop,

Hon. John O. Dominis,

Hon. Archibald S. Cleghorn.

At the same time, His Majesty was pleased to confer the distinction of Knight Commander of the Order upon—

Hon. Hermann A. Widemann,

Hon. J. Mott Smith,

Hon. Paul Kanoa.

And at the same time, it likewise pleased His Majesty to confer upon—

Hon. Theodore C. Heuck,

Hon. William Hillebrand,

Hon. William L. Moehonua,

Hon. Edward H. Boyd,

William C. Parke, Esq., and

Col. William F. Allen.

The distinction of Knights Companion of the Order.

John O. Dominis, Secretary of the Order.

Aliiolani House, June 5, 1874.

(Hawaiian Gazette, 6/10/1874, p. 2)

It has pleased His Majesty...

Hawaiian Gazette, Volume X, Number 23, Page 2. June 10, 1874.

Government Proclamation, 1874.

Na ke Aupuni.

Ua oluolu i ke Alii ka Moi e koho i ka His Ex. R. H. Stanley, he Komisina no na Aina Lei Alii, ma kahi o ka Hon. H. A. Widemann i haalele mai.

Honolulu, Iune 2, 1874.

———

Ma ka la 28 o Mei i hala, ua oluolu ka Moi e hooili aku i na hoohanohano ana o ka Papa Naita Kea Nui o Kamehameha I maluna o na Keonimana malalo iho:

H. H. Charles Kanaina,

Hon. Charles R. Bishop,

Hon. John O. Dominis,

Hon. Archibald S. Cleghorn.

Ma ia manawa, ua oluolu ka Moi e hooili aklu i na hoohanohano ana o ka Naita o ke Kea maluna o na—

Hon. Hermann A. Widemann,

Hon. J. Mott Smith,

Hon. Paul Kanoa.

A ma ia wa pu no hoi, ua oluolu ka Moi e hooili like aku maluna o na

Hon. Theodore C. Heuck,

Hon. William Hillebrand,

Hon. William L. Moehonua,

Hon. Edward H. Boyd,

William C. Parke Esq., a me

Col. William F. Allen,

i na hoohanohano ana he mau Hoa Naita no ka Papa o Kamehameha I.

John O. Dominis,

Kakauolelo o ka Papa.

Aliiolani Hale, Iune 5, 1874.

(Ko Hawaii Ponoi, 6/10/1874, p. 3)

Na ke Aupuni.

Ko Hawaii Ponoi, Buke I, Helu 52, Aoao 3. Iune 10, 1874.