Poe’s “The Raven” in Hawaiian! 1871.

I thought it would be nice to repost this today. Try reading it out loud. Lorenzo Lyons seems like he was having a fun time with this!

nupepa

Ke Koraka, (The Raven)

[Translated for the “Kuokoa.”]

“Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary.”

1.

Ma ke aumoe pouliuli, ia’u i nalu a luluhi
Ma na mea kahiko loa, ane nalo aku no,
Kimo au la, ane moe, hikilele i ka lohe
I ka mea me he kikoni i koni ma ka puka o’u,
He malihini wahi au, i koni ma ka puka o’u,
Oia wale iho no.

2.

Paa no ia’u la ka malama, oia hoi o Dekemaba,
Pi ke ahi, a hoea me he ano lapu no;—
Eehia! i ao koke? imi u’a au i oki
Kuu kaumaha no kuu iwa i nalo ae la, no Lenoa,
No kuu iwa i kapa ia e na anela, o Lenoa,
Ia’u he inoa huna loa.

3.

Kamumumu no na pale uliuli o ko’u hale;
Ilihia kuu uhane i na hia kamahao—
Kapalili no kuu houpo!…

View original post 867 more words

Halloween at Kamehameha, 1943.

[Found under: “News From Boys, Girls Kamehameha School”]

HALLOWE’EN PRIZES

By Thomas See

Hallowe’en parties were held at the Kamehameha Schools on Saturday, October 30. Three different places were chosen as rooms for the parties. The high eleventh an senior boys along with the junior and senior girls occupied the common room of Lunalilo Hall. The low-eleventh and tenth grade boys held their party in Iolani Hall together with the ninth and tenth grade girls. The choral room in the basement of the auditorium was the scene of the junior division’s party consisting of the eight and ninth grade boys with the seventh and eighth grade girls.

Prizes for the handsomest, the funniest, and the most original boy were awarded. The girls also received prizes for the prettiest girl, the funniest, and the most original.

In Lunalilo Hall prizes were awarded to Milton Beamer, Earl Fernandez, Phillip Eagles, Dawn Anahu, Illona Wiebke, Barbara Kekauoha, and Gladys Goo. Milton received the first prize for the handsomest boy, and Dawn, the prized for the most beautiful girl. Earl and Illona were the funniest boy and girl at the party. The most original winners were Phillip, Barbara, and Gladys. Continue reading