Mele inoa for Commissioner Blount, 1893.

HE INOA NO KOMISINA BLOUNT (BALAUNA).

He Inoa keia no Balauna
Komisina ahaiolelo
Na ke Aupuni o Amerika
I hoouna mai a e nowelo
E imi ana i ka oiaio
O na olelo hakuepa wale
A na kolea kauahua Continue reading