Mele for Queen Liliuokalani, composed by Mrs. J. L. Kaleiakalahui Crabbe, 1893.

ILIHIA I KA NANI.

1—E Liliu,
Lani hoi a makou;
O ka Wohi
Lani Oe a ka Lahui
Ke Alii nui hoi,
Hoano loa;
Nou na kapu,
Ilihia wale makou.

Hui:—Hawaii Kuokoa!
Hawaii nani mau,
E mau oe;
Welo mau
Kou Hae nani,
Ma na kapakai
O ka Pakipika.

2—E Loloku,
Lani hoi a ka Lahui;
Eia makou
Na makaainana Ou,
Ua eha i ke aloha,
O ka aina;
No ka Moi o Hawaii,
Me ka Lahui.

Cho:—Hawaii Kuokoa! &c.

3—E ka Makua,
Mana o na Lani;
E maliu mai Oe,
Ia makou;
A he noi a he ui keia,
E mau aku o ka Ea,
O ka aina,
E ola Hawaii,
A mau loa.

Cho:—Hawaii Kuokoa! &c.

Hakuia e
Mrs. J. L. Kaleiakalahui Crabbe.
Honolulu, Feb. 28, 1892 [1893]. Continue reading

A himeni for Queen Liliuokalani composed by Mrs. E. K. Naipo, 1893.

LILIUOKALANI.

E ola o Liliuonalani,
E paa i ka noho o ka lanakila,
E mau Kou ihikapu Lani,
Ma na kaiaulu o Hawaii.

Hui:
E o mai oe e Liliulani,
Ka wahine puuwai hao kila,
Silaia i paa ko Aupuni,
Me ka pono kuokoa o ka Lahui.

2
E mau Kou hilinaiia,
E Ou mau makaainana,
Me ka puuwai aloha aina,
Aina kaulana i ka hanohano.

3
E hoi e Liliu i Ko kapu,
I ka Noho Kalaunu i Halealii,
He Alii i poniia e na Lani,
I Moiwahine no Hawaii.

[The song above was composed by Mrs. E. K. Naipo of Honopueo, North Kohala, Hawaii, on the 18th past, for the benefit of the Manaolanakila Glee Club, and we happily publish it. Editor.] Continue reading