David Kaonohiokala Peleiholani Jr. passes away, 1921.

Speaking of names, I wonder how many Peleiholani are now Pele.

nupepa

MY DEAR CHILD HAS GONE.

David Kaonohiokala Peleiholani

Mr. Editor of the Kuokoa, Aloha amongst us:—Please allow me once again some open space of the Pride of the Lahui, for my sad offering placed above, so that all of the family from Hawaii to Niihau will see our lei, David Kaonohi Peleiholani, shortened to D. K. Pele Jr., [left this] life in America.

In the happiness of this life and the enjoyment, one becomes dejected when you had not expected sad news would arrive.

The telegraph of Puuloa informed me, “your son, David Kaonohi Pele, died at the navy hospital in America on the 26th of February, 1921, because he had persistent pneumonia for six weeks. Auwe, my sorrow for you! Auwe what anguish!

I thought of my later days with you, my hiapo, for I saw how you help me while you were in front of me, and so…

View original post 562 more words

Amendment to the law about naming, 1872.

HE KANAWAI

E hoololi ana i ke kanawai i kapaia he kanawai e hooponopono ana i na inoa; i hooholoia ma ka la 24 o Augate, M. H. 1860.

E hooholoia e ka Moi a me ka Hale Ahaolelo o ko Hawaii Pae Aina i akoakoa iloko o ka Ahaolelo Kau Kanawai o ke Aupuni:

Pauku 1. E hoololiia a ma keia ua hoololiia no ka Pauku 6 o ke kanawai i kapaia “He Kanawai e hooponopono ana i na inoa,” i hooholoia ma ka la 24 o Augate, M. H. 1860, e pakui aku i kela Pauku 6 i na huaolelo, penei: “Koe nae mamuli o ka olelo hooholo a ke ‘Lii ka Moi iloko o ka Ahakukamalu, i hookumuia kela olelo hooholo maluna o ka palapala hoopii o ka mea e makemake ana e hoololi i kona inoa, a e hoolaha pono ia no ka lohe ana o ka lehulehu, aole e emi malalo o na hebedoma eha iloko o kekahi nupepa i oleloia maloko o ua olelo hooholo nei,” a e  heluheluia ua pauku la penei: Continue reading