Another acrostic, showing the tone of the time, 1873.

HE MELE HUA INOA

A-loha ka lahui Hawaii,
U-a emi a uuku loa,
P-au na lii i ka nalo,
U-a koe uuku mai,
N-ui no na kanaka,
I-ka wa kahiko mamua,
H-eaha la ka hana pono,
A-kakou e hana ai? Continue reading

Acrostic Poem for King Lunalilo, 1873.

HE MELE HUA INOA

Nuhou nui ma Hawaii,
Ua pau na Kamehameha,
Hooholo na makaainana,
O Lunalilo ka Moi.
Ua paa ka noho alii,
Hiki ole ke hooni;
Ala like na kanaka,
Wahine me kamalii,
A hoomaikai, olioli pu,
Ia ka Lani Lunalilo,
I ko lakou Moi hou.

[ACROSTIC POEM

There is great news in Hawaii,
The Kamehamehas are over,
The citizens decided,
Lunalilo is the King.
The throne is secure,
It cannot be swayed;
Risen together are the men,
Women and children,
Praising and rejoicing together,
For the King Lunalilo,
Their new Monarch.]

[The first letter of each line spells out “Hawaiian News” which is the name of the newspaper it appears in as well.]

(Nuhou, 10/14/1873, p. 1)

Nuhou_10_14_1873_1

Nuhou, Volume 2, Number 23, Page 1. October 14, 1873.