W. D. Alexander on crown lands, 1893.

Assisting with Land Rights

The Crown Lands [Aina Leialii] were lands of Kauikeaouli that he set aside for himself and his descendants, when he divided the lands of his Kingdom between himself, the Alii, and the makaainana. In 1865, it was decided by the Supreme Court [Ahahookolokolo Kiekie] that these lands would be inherited by the person who sits on the Throne. The Legislature just passed a law to establish a managing Commission which will put these lands in order. Being there are no descendants of Kamehameha I that are living, therefore, the lands will now go to the people, that is they were released by the Legislature to help the Chief Executive [Luna Hooko kiekie] in his office.

Being that this office is no more and is of naught at this time, those lands are under the jurisdiction of the Government. Continue reading

Advertisements

Hooulu lahui, 1872.

[Found under: “NA OLELO HOOLAHA.”]

TO HAWAIIAN PARENTS.

IN ORDER to encourage Hawaiian parents to take good care of their children, and to assist in the growing of the people of this Archipelago, I do certify that I will pay

A PRIZE OF ONE HUNDRED DOLLARS

to each and every child born in Waikapu, Maui, after this day. These are the conditions of this Agreement. It is a child born in Waikapu proper, Continue reading

Na olelo ponoi o Kalani Kalakaua ma kona la hanau, 1874.

“Aloha oukou:

Ua lawe mai au i keia la, oia hoi kuu la hanau, i la hoomaikai i ka Mea Mana, no na pomaikai o ko kakou ola kino a kokoke i ka puni o keia makahiki. A ano ka mea hoi, ke kokoke mai nei ka manawa o Ko’u holo ana aku i na aina e, e imi i ka pomaikai o na hana nui a ko kakou aupuni; ua puili ae au i keia wa, e hai aku i Ko’u aloha ia oukou e na makaainana.

Ke hele nei au e hooko aku i ka mea a ke kau Ahaolelo i hooholo iho nei.

He mea mau iloko o na moolelo kahiko o na aupuni a me ko keia wa no hoi, ke kaahele ana o na Aimoku iloko o kekahi mau aupuni e aku, e imi ana no i pomaikai lahui iho. Continue reading

Eliza Haumea is born, 1921.

A NEW CHILD ARRIVES IN THIS WORLD.

On Friday last week, a plump new lady named Eliza arrived in this world of light from the loins of Mrs. David Bonabare Haumea [David Bonaparte Haumea]. She is a healthy child this day; and she makes ten children for Mr. Haumea and his second wife; two have passed on to the other world and eight remain living, and added together with the three living children with his wife [former wife?], and his many grandchildren, this is a family that is increasing the lahui.

Mr. Haumea is an officer stationed at the corner of Fort and Merchant streets, and is someone who has been employed as an officer for a very long time. Long live the child until she is of old age.

[Last year I posted an article with more on David Bonaparte Haumea and a picture to boot!]

(Kuokoa, 10/7/1921, p. 1)

Kuokoa_10_7_1921_1.png

Ka Nupepa Kuokoa, Buke LIX, Helu 40, Aoao 1. Okatoba 7, 1921.

A name song for Queen Kapiolani, 1893.

HE INOA NO NAPELAKAPU.

He inoa keia no Kapiolani
Napelakapu i ka Wekiu
He kuini hoi oe no Hawaii
Puuwai hamama no ka lahui
Imia ana hoi oe me ka noeau
I ka pono kau like a o Hawaii
Lohea kou leo e pae ana
Hooulu lahui ko’u makia
Hea mai ka leo Napelakapu
Me ka nawali hoi me ka nanahe
Nahenahe ko leo i pae mai
I kaui ana mai pehea wau
Pehea oukou e ka Lahui
Na ewe hanau o ka Aina
Eia Hawaii Moku o Keawe
Ke oi ku nei me ka ehaeha
Ua ike ku maka iho kakou
Na hana pakaha ke aloha ole
Ua hoonele ia kuu milimili
O Liliu o Loloku Lani ike kapu
Ua kaili ia ka Leialii
Kawalu o na Lani papahi ai
Pehea ka manao e ka Lahui
E Hawaii nui kualiholiho
Umia ke aloha paa i loko
Kaohi malie i ka puuwai
A a a he wa hiki mai ana
E lanakila ai Hawaii loa
E Lei hou ai i ka hanohano
I ka Lei Kalaunu ao Hawaii
Eia ke ola ua hiki mai
Kalamaku a o Hawaii
Ka Elele Lahui ua hoi mai
Me ka lono hauoli no ka Lahui
Kaana pono ia e ke kaulike
E Liliu o Loloku Lani i ke kapu
Makia paa ia o ka Lahui
Kawalu o na Lani i ke Kalaunu
Hea aku makou o mai oe
Napelakapu kou inoa
E ola o Kalani a mau loa
O Kapiolani i ka iu ao luna

Haku ia e

Mrs. Kala.

Honuakaha Mar. 21, 1893.

(Leo o ka Lahui, 3/22/1893, p. 3)

HE INOA NO NAPELAKAPU.

Ka Leo o ka Lahui, Buke II, Helu 667, Aoao 3. Maraki 22, 1893.

Edward Lilikalani responds to the Memorial by the haole, 1867.

Ka palapala Memoriala.

E ka Nupepa Kuokoa e; Aloha oe:—

Ua ike iho wau ma ka nupepa Kalepa o kela Poaono i hala ae nei, i kahi mau mea nui i hanaia e na haole o ke kulanakauhale nei o Honolulu, oia hoi he Palapala Memoriala maloko o laila, he mau kumu hoopii i ka Moi, e hooulu i ka lahui, a o ke ano nui o ka hooulu i oleloia ma ua palapala nei, oia no ke kii ana i ka Lahui Inia, a e hoopae mai i kumu e hoowelo hou aku ai i keia lahui kanaka.

A maloko no hoi oia palapala, he noi ana kekahi i ka Moi, e hele ae mawaho e kuka ai me kekahi poe akamai e ae. Ma keia ke manao nei au ua alakai hewa ka Memoriala i ka Moi; o ke ano maoli nae o keia o ka hoowahawaha i na Kuhina no ko lakou hana ole.

Eia ka mea kupaianaha o keia palapala Memoriala, o ke kapae loa ia ana o na kanaka Hawaii ma keia noi ano nui, e hoopae mai i ka lahui kanaka o ko na aina e ma ko kakou aina nei, e hooulu i keia lahui.

He manao maikai ka hooulu ana i ka lahui, mai ko na aina e mai, aka, e pono o kakou o na kanaka Hawaii kekahi e kuka pu no keia mea. Aka, ua kiloi loa ia kakou ma kahi e; ina paha ua makemake na haole e hoopae mai i keia lahui o Inia me ke kuka ole me kakou, ka poe a ua Inia nei e hele mai ana e hooulu, alaila, he mea hewa loa ko kakou ike e ole. A ina ua kiola loaia kakou a hooliloia me he mau holoholona’la, ka i ae no o ua poe haole nei e hoopae mai i ka Inia, na lakou no e onou okoa mai, me ko kakou ae ole; alaila, e pono no e ku kakou, a noonoo nui no keia hana i ulu kamahao ae iwaena o na haole.

E ike e ka Lahui Hawaii! O ka Hooulu Lahui a ka Moi ma ke kalaunu, oia no ke Kuikahi Panailike. A loaa mai ia a noho pu, a paa i ko kakou lima, alaila, noonoo ae, no ke kii ana’ku i na Inia, Iapana, Kina, a Malaea paha, i loaa mua na kumu hana a keia poe e hana ai, ke hiki mai, aka, ina e kii wale ia no na paahana, a me na Inia hooulu lahui, auhea ka hana, a me ka aina e haawi ai ia lakou.

He kupanaha ka mahaoi, a me ka lele e o lakou nei; ua hoolilo lakou ia lakou iho me he mau kamalii liilii’la, e hakaka ana, e hookeke wale ana no i na niho i na Kuhina o ka Moi, me ka olelo iho aole ka a lakou hana, aole ka a ka Moi hana. He kupaianaha, pehea ka ke Kuikahi?

Eia kekahi mea kupaianaha, he eha mau alii o ka Hale Ahaolelo alii i kakau i ko lakou mau inoa ma ia palapala. Oia o Kapena Loke, o Ake, Kamika, a me Kakela; owai o keia poe i hooikaika e hoonoho i ka Moi ma ka noho alii, e like me ka olelo o ua palapala la? Ke manao nei au o kekahi mau inoa o keia poe he mau hoohui aupuni lakou, i ikaika loa no ke kuikahi ia Lunalilo ka Moi, o ka mea i maopopo lea o ka Ahaolelo no, aole lakou nei ia wa, eia wale mai no mahope nei ko lakou lilo ana i mau alii no ka Hale Ahaolelo. A ke manao nei au, o ko lakou pakui ana aku i na Kuhina o ka Moi ma keia palapala noi, me ke kumu ole, e  pono e hoihoi mai ka Moi i ko lakou mau palapala hookohu, o ka pono loa no ko lakou hoihoi okoa aku i ko lakou mau hookohu alii i ka Moi, ina aole he paku nui nana e alai nei oia no ke kumukanawai.

E makemake ana paha e lilo lakou i mau kuhina ea. Ae! oia maoli no, aka, ina pela iho la ke kau kapakahi o ko lakou mau manao, alaila, aole lakou e pono e lilo i mau kuhina, mamuli hana lakou i na hana me ka ui ole mai ia kakou, a poino kakou. E pono no e hoohokaia ko lakou manao, a e koho ka Moi i poe kanaka Hawaii wale no.

He hana keia na ke kau Ahaolelo e hana ai, aka, no ko lakou ui ole ia mai e pono no e ku kakou a noonoo i ka hopena o keia hana. Me ka mahalo.

Edward Lilikalani.

[Find a translation of this rebuke by Edward Kamakau Lilikalani in the Advertiser of 3/25/1876.]

(Kuokoa, 3/18/1876, p. 4)

Ka palapala Memoriala.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XV, Helu 12, Aoao 4. Maraki 18, 1876.