Mele for the Claudine, the vessel that carried the commission of annexationists to Washington DC, 1893.

KELAUDINA SONG.

Kaulana mai nei Kelaudina
Ahailono o ka poe pakaha
Nau i lawe aku na komisina
O ke aupuni kuloko o Hawaii
Hopuhopualulu e ka hele’na
A na elele o ua aupuni nei
E ake ana e hookoia
Ka iini pakaha aina
Halawai aku nei lakou
Me kahi paele a Kalivilana Continue reading

Advertisement