Pule should be studied as well, 1891.

[Prayer of Kana found in: “He Moolelo Kaao no Kana: Ke Ahi Kanana, Ka Hiapaiole, Ka Moopuna a Uli, Ka Mea Nana i Hoohiolo o Haupukele ka Puu Kaua i Molokai.”]

Ua meha ka leo o  ka ale o ka moana
Ua mea ka leo o ke kai
Ua meha ka leo o ke kanaka
Ua meha ka leo o ka manu noio o ke kai
Ua meha ka leo o ka Aama kua lenalena o ka pali
Ua meha ka leo o ka Opihi makaiauli
Ua meha ka leo o ka Hee pali
Ua meha ka leo o ka Amakihi holo kahakai Continue reading