I know I have not been posting lately…

I have been in a weird funk for a while with all of what is going on in the world. But I just saw that the Welo Hou blog from Bishop Museum is back!

Maybe the museum is closed for a while to the public, but the work still goes on,

Check it out, a prayer for well being! OLA!

Ke Kumuhana o ke Ola o ke Kanaka

Happy Mele Monday!

Pule should be studied as well, 1891.

[Prayer of Kana found in: “He Moolelo Kaao no Kana: Ke Ahi Kanana, Ka Hiapaiole, Ka Moopuna a Uli, Ka Mea Nana i Hoohiolo o Haupukele ka Puu Kaua i Molokai.”]

Ua meha ka leo o  ka ale o ka moana
Ua mea ka leo o ke kai
Ua meha ka leo o ke kanaka
Ua meha ka leo o ka manu noio o ke kai
Ua meha ka leo o ka Aama kua lenalena o ka pali
Ua meha ka leo o ka Opihi makaiauli
Ua meha ka leo o ka Hee pali
Ua meha ka leo o ka Amakihi holo kahakai Continue reading