Pule should be studied as well, 1891.

[Prayer of Kana found in: “He Moolelo Kaao no Kana: Ke Ahi Kanana, Ka Hiapaiole, Ka Moopuna a Uli, Ka Mea Nana i Hoohiolo o Haupukele ka Puu Kaua i Molokai.”]

Ua meha ka leo o  ka ale o ka moana
Ua mea ka leo o ke kai
Ua meha ka leo o ke kanaka
Ua meha ka leo o ka manu noio o ke kai
Ua meha ka leo o ka Aama kua lenalena o ka pali
Ua meha ka leo o ka Opihi makaiauli
Ua meha ka leo o ka Hee pali
Ua meha ka leo o ka Amakihi holo kahakai Continue reading

Advertisement

The story of Kana, from William Hyde Rice, 1908.

A STORY

ABOUT

KANA, THE ROPE GRANDSON OF ULI

THE EXPERT OF HAWAII, AND THE MYSTERIOUS ONE WHO LOWERED THE FAMOUS PEAK OF HAUPU WHICH REACHED INTO THE HEAVENS—THE ONE WHO ALSO FETCHED THE SUN AT KUKULU O KAHIKI.

Hookaakaa ka Lani
Kakaa ka Iloli
Wehiwehi ka Mauna
Palamoa ka Opua

E Kana—e
Hina ia i o Uli ala
Ko Kupunawahine.
* ∗ * ∗ * ∗

[The Heavens Turn
Rolling are the pangs of pregnancy
Bedecked are the mountains
Dense are the clouds

O Kana
It is Hina and Uli is there
Your Grandmother.
* ∗ * ∗ * ∗]

(By the kindness of Hon. W. H. Rice of the Island Sun-Snatching Island.)

Uli (f) dwelt with Ku (m), born was Hakalani-leo (f), and she was called another name, Kuahuula. Kuahuula (f) dwelt with Haka (m), born was Kukahikapo (m), Halekamakamaole (m), Kuluakapo (m), Kukolukapo (m), Hanalolo (m), Ouwaikaaha (m), Paukukaula (m), Awepumaia (m), Kaeekowali (m), Pinawelewele (m), Niheu (m) and Kana. Uli (f) was born in Hilo, Hawaii, and she had a number of siblings. Manu (m) is from below in Milu, and Wakea (m) is from below in Papanuihanaumoku. They were high chiefs. Uli’s work was planting all growing things and making kapa. Continue reading