A prayer, 1865.

[Found under: “Ka Hoomana Kahiko. HELU 26. Ka oihana lapaau, me ka puaa hiwa me ka moa keokeo. Na hana hoomana i ka lapaau ana, ma ka aoao Kahiko.”]

“Kumamalohia puna i ka awa,
Awa inu kahela ia na ka lani,
Kilihau wale iho no i ka ua, Continue reading