Kamoamoa Hula, for the surf spot on Niihau, 1928.

Ka Moamoa Hula

He mele he inoa no ka hui nalu
Haulani ma ke kai o Kamoamoa
Alawa ae oe ani ka makani
Moae kaulana o Kawaihoa
E aha ia ana kauaheahe
Me haaheo i ka ili o ke kai
He aloha kahi nalu o Kamoamoa Continue reading