Kalakaua’s translation of “Die Wacht am Rhein,” 1872.

Ke Kiai ma ka Rino!

Melody “Watch on the Rhine.”

1. Mehe nei la no ka Iku-wa,
Mehe ale no ke Ki-la,
I ka Rino! No ka he-le,
I paa’i a pake-le,

Mai wiwo e na hoa,
No ke one hanau koa,
E kiai ma ka Rino,
Kupaa a kuo-o!

2. Lohea na leo tausani,
Na maka kai ka lani,
E paa Ieremani-a,
I ka iwi o ka ai-na.

Mai wiwo e na hoa,
No ke one hanau koa,
E kiai ma ka Rino,
Kupaa a ku0-o!

3. E leha ae ilu-na,
I ike mai ka Maku-a,
I paa mau ka Ri-no
Na a-a o ke ki-no.

Mai wiwo e na hoa,
No ke one hanau koa,
E kiai ma ka Ri-no,
Kupaa a kuo-o!

4. I kulu koko hookahi,
I paa i ka pahi,
He pu ma kahi aoao,
Aohe eu nana uwao.

Mai wiwo e na hoa,
O ka one hanau koa,
E kiai ma ka Ri-no
Kupaa a kuo-o!

5. Mehe wai ka leo e kahe nei,
Kawelo a ka hae, ka lei,
Ma ka muliwai o Ri-no
E kiai no na Ri-no.

Mai wiwo e na hoa,
O ka aina hanau koa,
E kiai ma ka Ri-no
Kupaa a kuo-o!

Figgs.

[This is later reprinted in the Kuokoa on 3/29/1907 without attribution.]

(Au Okoa, 2/15/1872, p. 1)

Ke Kiai ma ka Rino!

Ke Au Okoa, Buke VII, Helu 44, Aoao 1. Feberuari 15, 1872.

More mele, this time all the way from Germany! 1907.

“KO KELEMANIA MELE LAHUI.”

[GERMANY’S NATIONAL ANTHEM]

Ke Kiai ma ka Rino. [Guard on the Rhine.]

1—Me he nei la no ka Iku-wa,
Me he ale no ka Ki-la,
I ka Rino! no ka he-le,
I paa’i a pake-le.

Mai wiwo e na hoa,
No ke one hanau koa,
E kiai ma ka Rino,
Kupaa a kuo-o!

2—Lohea na leo tausani,
Na maka kai ka lani,
E paa Keremani-a
I ka iwi o ka aina.

3—E leha ae ilu-na,
I ike mai ka Maku-a,
I paa mau ka Ri-no,
Na a-a o ke kino.

4—I kulu koko hookahi,
I paa i ka pahi,
He pu ma kahi aoao,
Aohe eu nana uwao.

5—Me he wai ka leo e kahe nei,
Ka welo a ka hae, ka lei,
Ma ka Muliwai o Ri-no,
E kiai no no Rino.

(The Rhine River is the river bordering Germany on the East.)

[Translation/interpretation of “Die Wacht am Rhein”.]

(Kuokoa, 3/29/1907, p. 4)

"KO KELEMANIA MELE LAHUI."

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XLII, Helu 13, Aoao 4. Maraki 29, 1907.