The National Anthem and Patriotism, 1893.

PATRIOTISM.

Aloha aina is a wonderful gift held by people. The German loves his land of birth, and for it is the national anthem sung—”Die Wacht am Rhein” [“Ke Kiai ma ka muliwai Rhine!”]* And so too  with the Briton, whose love is steadfast for his birth land, and this is one of their songs—”Rule, Britannia! rule the waves, Britons never will be slaves.” [“O Beritania ka mana maluna o na aekai, aole loa oia e kauwa kuapaa.” And it is the same with the American; he loves his native land, and for it is sung in this manner—”The land of the triumphant and the home of the brave.” [“Ka aina o ka lanakila a me ka home o ka wiwo ole.”] Who would fault their patriotism? This like the aloha that the Hawaiian has for his land of birth, and for it is sung like this—

“Hawaii Ponoi
Nana i kou Moi
Ka Lani Alii nei,
Ke Alii.”

*Look at this awesome translation by King Kalakaua of Die Wacht am Rhein!

(Hawaii  Holomua, 2/11/1893, p. 1)

HawaiiHolomua_2_11_1893_1.png

Hawaii Holomua, Buke III, Helu 7, Aoao 1. Feberuari 11, 1893.

Kalakaua’s translation of “Die Wacht am Rhein,” 1872.

Ke Kiai ma ka Rino!

Melody “Watch on the Rhine.”

1. Mehe nei la no ka Iku-wa,
Mehe ale no ke Ki-la,
I ka Rino! No ka he-le,
I paa’i a pake-le,

Mai wiwo e na hoa,
No ke one hanau koa,
E kiai ma ka Rino,
Kupaa a kuo-o!

2. Lohea na leo tausani,
Na maka kai ka lani,
E paa Ieremani-a,
I ka iwi o ka ai-na.

Mai wiwo e na hoa,
No ke one hanau koa,
E kiai ma ka Rino,
Kupaa a ku0-o!

3. E leha ae ilu-na,
I ike mai ka Maku-a,
I paa mau ka Ri-no
Na a-a o ke ki-no.

Mai wiwo e na hoa,
No ke one hanau koa,
E kiai ma ka Ri-no,
Kupaa a kuo-o!

4. I kulu koko hookahi,
I paa i ka pahi,
He pu ma kahi aoao,
Aohe eu nana uwao.

Mai wiwo e na hoa,
O ka one hanau koa,
E kiai ma ka Ri-no
Kupaa a kuo-o!

5. Mehe wai ka leo e kahe nei,
Kawelo a ka hae, ka lei,
Ma ka muliwai o Ri-no
E kiai no na Ri-no.

Mai wiwo e na hoa,
O ka aina hanau koa,
E kiai ma ka Ri-no
Kupaa a kuo-o!

Figgs.

[This is later reprinted in the Kuokoa on 3/29/1907 without attribution.]

(Au Okoa, 2/15/1872, p. 1)

Ke Kiai ma ka Rino!

Ke Au Okoa, Buke VII, Helu 44, Aoao 1. Feberuari 15, 1872.

More mele, this time all the way from Germany! 1907.

“KO KELEMANIA MELE LAHUI.”

[GERMANY’S NATIONAL ANTHEM]

Ke Kiai ma ka Rino. [Guard on the Rhine.]

1—Me he nei la no ka Iku-wa,
Me he ale no ka Ki-la,
I ka Rino! no ka he-le,
I paa’i a pake-le.

Mai wiwo e na hoa,
No ke one hanau koa,
E kiai ma ka Rino,
Kupaa a kuo-o!

2—Lohea na leo tausani,
Na maka kai ka lani,
E paa Keremani-a
I ka iwi o ka aina.

3—E leha ae ilu-na,
I ike mai ka Maku-a,
I paa mau ka Ri-no,
Na a-a o ke kino.

4—I kulu koko hookahi,
I paa i ka pahi,
He pu ma kahi aoao,
Aohe eu nana uwao.

5—Me he wai ka leo e kahe nei,
Ka welo a ka hae, ka lei,
Ma ka Muliwai o Ri-no,
E kiai no no Rino.

(The Rhine River is the river bordering Germany on the East.)

[Translation/interpretation of “Die Wacht am Rhein”.]

(Kuokoa, 3/29/1907, p. 4)

"KO KELEMANIA MELE LAHUI."

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XLII, Helu 13, Aoao 4. Maraki 29, 1907.