The Blue Bird, 1862.

KA MANU ULIULI.

[Unuhiia no ke Kuokoa.]

HELU 1.

I KEKAHI MANAWA, E NOHO ANA kekahi Moi waiwai loa; a o kana wahine, ua make; a noho iho la ia me ka oluolu ole. Ewalu la o kona noho ana iloko o kekahi lumi uuku, o kana hana ka hookui i ke poo ma ka paia; aka, ua uhiia nae i ka puluĀ  i mea e eha ole ai ia. O na makaainana ona a pau loa, manao iho la e hele aku e ike, a e hooluolu ia ia; aole nae ona manao i ka lakou olelo. A Mahope, hele aku imua ona, he wahine i uhiia a paa i ka lole eleele, me ka uhimaka kanikau, me ka uwe ikaika loa, a kunana iho la ua Alii nei. Hookomo mai la ua Alii nei me ka oluolu, a no ka lilo loa i ke kamailio; nolaila, aole o laua olelo no ke kumu o ko laua pilikia.

[This is the beginning of another foreign kaao translated by J. W. Continue reading