Another “blue” story translated by J. W., 1862.

[Unuhiia no ke Kuokoa.]

UMIUMI ULIULI.

MAMUA AKU NEI, E NOHO ANA kekahi kanaka waiwai loa, paapu kona mau hale maikai, o kona mau pa, he gula a me ke dala; o na moe a me na noho, ua uhiia i ke kilika maikai loa, o kona mau kaa, ua hamoia i ke gula a maikai loa. O ka mea i apiki loa ai o ua kanaka nei, o ke ahinahina o ka umiumi; nolaila, weliweli ke nana aku, a makau na wahine o kona wahi ke hui aku i kona Comepane. He wahine hanohano e noho ana ma ia wahi, a elua ana mau kaikamahine, he mau wahine ui no laua a elua.

[This is the beginning of J. W.’s translation of Charles Perrault’s “Bluebeard.” Continue reading