Kamehameha V address at the opening of the legislature, in Hawaiian, 1868.

E na ‘Lii a me ka Poeikohoia—

Ua loohia mai ka pilikia nui maka mokupuni o Hawaii. Ke kono mai nei ka hana o ka’u oihana, e hele aku au iwaena o ko’u mau Makaainana, oiai, iloko o keia mau la pilikia o lakou; ae haalele iho i ke Kulanakauhale Alii o ka Aupuni. Ua haawi aku au i kekahi Komisina Alii, e hoomalu ia’na e ko’u Makuakane aloha nui ia, ma ke ano Peresidena, a na ia Komisina e wehe ae i ka haalawai ana, o ke Kau Ahaolelo o keia makahiki. Continue reading

Death of Jack Watson, 1870.

[Found under: “NU HOU KULOKO.”]

Unusual death.—A hapa haole man died strangely at Waikele, Ewa, on the 18th of April, being that he was the only one at his house, and this house is very far from the settlement. So on that day mentioned, in the early morning, some other person went there and found him dead Continue reading

Kamehameha V to open the legislature, 1868.

[Found under: “Na Mea Hou o Ke Alo Alii”]

King Kapuaiwa.—At half past 10 in the night of this past Wednesday, the King landed at Ainahou aboard his royal schooner Kamaile. When he landed, his regular horse carriage was awaiting him, and when he got on it, he travelled straight for his Palace at Iolani. Continue reading