“Hawaii Ponoi” sheet music, 1905.

HAWAII PONOI

Words by KING KALAKAUA.  Composed by H. BERGER.

Soprano. Alto. Tenor. Bass. Piano.

Helu 1. Hawaii ponoi Nana i kou Moi

Helu 2. Hawaii ponoi Nana i na’lii

Helu 3. Hawaii ponoi E ka lahui e Continue reading