Another “Memoirs of Obookiah” translation, 1867.

Book of the Moolelo of Heneri Opukahaia.

We are printing below the first pages of and the Table of Contents of the Chapters of the story of this Hawaiian that was educated in America. In this book is seven chapters, and it is almost a hundred pages. It is being printed in America and it will be here in a few more months.

THE STORY OF HENERI OPUKAHAIA—Born in Hawaii, A. D. 1787, and Died in America, February 17, 1818—The First Fruit of Hawaii nei. Printed by the American Tract Society [Amerika Ahahui Teraka], New York, 1867.

INTRODUCTION.

The majority of this Moolelo was translated from a book published in English in the United States of America. However, information was researched, and some of the errors of the book was corrected. Some things were added from the moolelo that Rev. S. W. Papalua investigated at Kealakeakua, Hawaii.

This story of Heneri Opukahaia is something important to us Hawaiians; for this is the first of the miracles that God performed benevolently upon our People; and through this start, the enlightenment, the knowledge, and the righteousness of Hawaii has increased until this day.

Should this moolelo become something which increases our love for God and our glorification of Jehovah, that will be enough…

[A couple of years later in 1867, the original translation was appended to and corrected with the information collected by that same S. W. Papaula of Napoopoo, and published in book form under the title: “KA MOOLELO O HENERI OPUKAHAIA, UA HANAUIA MA HAWAII, M. H. 1787, A UA MAKE MA AMERIKA, FEBERUARI 17, 1818. OIA KA HUA MUA O HAWAII NEI.”]

(Kuokoa, 5/18/1867, p. 3)

Buke Moolelo o Heneri Opukahaia.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke VI, Helu 20, Aoao 3. Mei 18, 1867.

Translation of “Memoirs of Henry Obookiah: A Native of Owhyhee, and a Member of the Foreign Mission School…” 1865.

Ka Moolelo o Heneri Opukahaia.

HELU 1.
Kona wahi moolelo mamua o kona hiki ana i Amerika.

He kanaka o Heneri Opukahaia no Hawaii ka mokupuni kaulana a laukanaka hoi o ka Pae Aina Hawaii. Ua hanau ia i ka makahiki 1792. He mau makaainana kona mau makua; aka ua pili nae kona makuahine i ka ohana o na’lii. O kona inoa o Kumuola; a o ka inoa o kona makuakane aole i maopopo. I ka wa i hiki aku ai o ko Opukahaia mau makahiki i ka umi a umikumamalua paha, pepehiia kona mau makua mamua pono o kona mau maka. Elua wale no laua o kona ohana i ola, oia a me kona wahi muli loa nona na malama ekolu. Ua manao lana ia e hoola i kona wahi pokii mai ka popilikia mai i ili iho ai maluna o kona mau makua, nolaila, ua hopu akuu ia i kona wahi pokii a kau ae la ma kona kua, a holo aku la mai ka enemi aku; aka, ua loaa aku no ia i ka poe i alualu aku, a pepehi mainoino ia ua wahi pokii la ona. O ka moolelo o ia wahi ua kakau ia ma kekahi buke e aku mamuli o ka mea i hai waha ia aku e Opukahaia…

[This translation of Edwin Welles Dwight’s “Memoirs of Henry Obookiah, a Native of Owhyhee, and a Member of the Foreign Mission School; Who Died at Cornwall, Conn. Feb. 17, 1818, Aged 26 Years.” begins on 9/9/1865 and is completed on 3/24/1866.]

(Nupepa Kuokoa, 9/9/1865, p. 2)

Ka Moolelo o Heneri Opukahaia.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke IV, Helu 36, Aoao 2. Sepatemaba 9, 1865.