Queen Elizabeth yesterday brought to mind the good Samaritan, 2020.

Ka Samarita Lokomaikai.
Pauku Baibala, Luka 10:25–37.

25 Aia hoi, ku ae la iluna kekahi kakaolelo e hoao ana ia ia, ninau aku la, E ke kumu, heaha ka’u e hana’i i loaa mai ai ia’u ke ola mau loa?

26 A ninau mai la oia ia ia, Heaha ka mea i kakauia’i iloko o ke kanawai? Pehea kau heluhelu ana?

27 Hai aku la ke kakaolelo, i aku la, E aloha aku uoe i ka Haku i kou Akua me kou naau a pau, a me kou uhane a pau, a me kou ikaika a pau, a me kou manao a pau, a i kou hoalauna e like me oe iho. Continue reading