Kamehameha V as recalled by R. A. Lyman and W. D. Alexander, 1902.

RECOLLECTIONS OF KAMEHAMEHA V.

Bold and Wise Sovereign as Remembered by R. A. Lyman.

Hawaii has not been known to the world very many years, but during that time a King of whom she may well be proud has reigned over the land, a King who would compare very favor­ably with the monarchs of more en­lightened nations. Kamehameha V., who ascended the throne of the Ha­waiian Islands upon the death of Ka­mehameha IV. in 1863.

Before ascending the throne Kameha­meha V. had acted as Minister of the Interior under Kamehameha IV. He had a very strong will, so that he was not Minister in name alone, but attended faithfully to the duties of his office. Continue reading

Look back at the 1867 laying of the cornerstone of St. Andrew’s Cathedral, 1906.

nupepa

This is the first laying of the cornerstone of the Anglican Church of Honolulu, on March 5, 1867. Standing near the cornerstone is King Kamehameha V, and behind him are the priests of the Anglican Church. And behind those two are the attendants of the King and his Cabinet of Ministers, and to the right side of the cornerstone is the British Consul Wodehouse and his wife.

(Kuokoa, 11/30/1906, p. 2)

KA HOONOHO MUA ANA KEIA I KA POHAKU KUMU... Ka Nupepa Kuokoa, Buke XLV, Helu 48, Aoao 2. Novemaba 30, 1906.

View original post

Salt production, 1869.

nupepa

[Found under: “LOCAL NEWS: Oahu.”]

Salt Storehouse.—We’ve seen makai of Kakaako in Honolulu nei, a huge wooden Structure is being constructed by the King [Kamehameha V], and the great riches that will be stored in that building is salt. This is the salt that now stands near the banks of the salt ponds. The past few days it has been drizzling a bit, and it would be best if it [the salt] was stored in a safe location.

(Kuokoa, 9/18/1869, p. 3)

HALE HOAHU PAAKAI. Ka Nupepa Kuokoa, Buke VIII, Helu 38, Aoao 3. Sepatemaba 18, 1869.

View original post

A Name Song for Kamehameha V, 1868.

He Inoa no Kamehameha V

nupepa

HE INOA NO KAMEHAMEHA V.

Kalaninui Kapuaiwa i ke kapu he inoa,
He kua kapu oe no Waialii kukai kapu na Lono,
O Lono o ke kai maeleha kapu ka leo i Kolea la,
Ka Ewauli o Laakona ke’lii nona ia kua—e,
Hanohano Lahaina i ka ua Nalina,
Ke kipu mai  la i na kahawai,
O ka omaka wai ke iho la i kai,
Ilina opala aku la kai o Hauola,
I ka hoonuua ia e ka makani Malanai,
He noe ke kino oia makani ke pa mai,
Ulu iho la maha pepe ka lau o ka maia,
Ana ole i ka hookinaia e ke kaao—e,
Ua—i—I aku la oe iaia nei—e.

View original post 362 more words