Translation of G. W. M. Reynolds’ “Kenneth: A Romance of the Highlands,” 1865.

KENETE:

He Mooolelo no Sekotia.

MOKUNA 1.

KA HOOMAKA ANA.

I ka mahina o Sepatemaba, M. H. 1493, i ka wa a ka la e pii ae ana mai ka ili kai ae, a e kiei mai ana kona mau kukuna maluna o na mauna Garamapia; i ka wa a ke kahuhipa e hoa ana i kana pu-a i hanai ia ai i na mauu uliuli o na puu. Ike ia aku la kekahi wahine e hele ana i ke kulanakauhale o Edineboro, me ke keiki e hii ana ma kona lima.

O ua wahine nei he kanakolu ka nui o kona mau makahiki, me he mea la he wahine ui ia i kona mau la. A i ka wa i ike ia ai ka wahine me ua wahi keiki nei, ua kahakaha ia kona mau maka e ka popilikia, a ua noho ia kona mau papalina e ka hakahaka a me ka pololi, a o kona aahu ua weluwelu, koe nae ke kihei i wahi ia ai kahi keiki, ka mea nona ka mooolelo, oia wale no kahi mea maemae iki. I ke awakea, hiki aku la ua wahine nei me kahi keiki mawaho o kekahi pakaua, a noho iho la ia maluna o kekahi pohaku paepae; kuu aku la ia i ua wahi keiki nei, a hoouna ae la ia i ka uwe ana iho ka u ole, a mokumokuahua iho la ka naau o ua wahine nei, i ka lohe aku i ka uwe mai o ke keiki. A i ka poeleele, hiki aku la laua nei iloko o ke kulana kauhale, mamua ponoi iho o kekahi hale hiehie i hoomalamalama ia i na kukui; ua uhiia na papakaukau o ua hale nei i na mea ai o na ano a pau.

[This is the opening to one of the early large-scale translations of a foreign story published in the Hawaiian Language Newspapers. This telling of G. W. M. Reynolds’ “Kenneth: A Romance of the Highlands” by John M. Kapena, runs in the newspaper Au Okoa from its inaugural issue on 4/24/1865 to 12/10/1866.]

(Au Okoa, 4/24/1865, p. 1)

AuOkoa_4_24_1865_1.png

Ke Au Okoa, Buke I, Helu 1, Aoao 1. Aperila 24, 1865.

Hugo Kawelo, sent to Glasgow to study, returns, 1886.

HAWAIIAN YOUTH RETURNS.

On the ship that brought the Portuguese laborers, Mr. Hugo Kawelo, one of the youths sent to Scotland [Sekotia] to seek education by working [unclear word] in an iron works factory. Because of sickness, he returned, but when he arrived back, he was the epitome of a robust and vigorous man. It was as if the air of the open ocean brought him back to health. He wishes to return to complete his education in the iron [unclear word] industry, should his health be good.

[Hugo Kawelo is one of the select Hawaiians sent abroad by Kalakaua to study and to bring back this knowledge to move Hawaii forward. For more on this program, see for instance: Agnes Quigg’s “Kalakaua’s Hawaiian Studies Abroad Program” from the Hawaiian Journal of History.

Here is one another example of a badly imaged newspaper. I guessed the meaning of some of the passage.

One of our readers, Lynda Fitzgerald, asked who can be contacted to get the original Hawaiian-Language Newspapers reshot clearly. I don’t have a specific name, but the more people that know how important this is, the more likely it will be done. So talk to your friends and coworkers and heads of boards and kumu hula and civic club officers and the aunty down the street. Why do you think seeing all of this information clearly is important…]

(Nupepa Elele, 3/6/1886, p. 2)

HAWAII OPIO UA HOI MAI.

Ka Nupepa Elele, Buke VII, Helu 36, Aoao 2. Maraki 6, 1886.