Lincoln’s Emancipation Proclamation reaches Hawaii nei, 1863.

[Found under: “KA NU HOU HOPE LOA.”]

—The President of the United States has pronounced his proclamation that the “nika” who are being enslaved in the states of the United States that rebelled will be freed, but notwithstanding the states that did not rebel; they shall give wages to their “nika,” and these are the words of the proclamation of the President:

“A no ia mea, owau o Aberahama Linekona, ka Peresidena o Amerika Huipuia, ma ka mana i haawiia mai ia’u ma ko’u ano Alihikaua o na puali koa a me na aumoku kaua, i ka wa e kipiia mai nei o Amerika Huipuia, a ma ke ano kaua hoi, i mea e hoopau ai ia kipi ana, ke hoike nei ma keia la mua o Ianuari, M. H. 1836, a e like hoi me ka’u i manao ai e pai ia ka’u olelo kuahaua mahope o kka hala ana o na la hookahi haneri, mai ka la i kakau ia’i ka olelo i haiia maluna, ke kuikahi nei i na mokuuaina a me na apana, kahi nona ka poe kanaka e noho kipi ana ia Amerika Huipuia i keia la, eia mahope nei, penei: Continue reading

Emancipation Proclamation, 1863.

NEWS BY MAL.

The Emancipation Proclamation–The Slaves of Rebels Declared Free–Blacks to be Received into the Army and Navy

A PROCLAMATION.

Whereas, On the twenty-second day of September, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-two,  a proclamation was issued by the President of the United States, containing, among other things, the following, to wit:

“That on the first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-three, all persons held as slaves within any State or designated part of a State, the people whereof shall then be in rebellion against the United States, shall be then, thenceforward, and forever free; and the Executive Government of the United States, including the military and naval authority thereof, will recognize and maintain the freedom of such persons, and will do no act or acts to repress such persons, or any of them, in any efforts they may make for their actual freedom. Continue reading