I hookahi, kahi ka manao, 1897.

LET US BE OF ONE SHOULDER,¹ LET US BE OF UNIFIED THOUGHT.

At the meeting of the Executive Committee of the “Ahahui Hawaii Aloha Aina” [Hawaiian Patriotic League] at noon, 12 o’clock, at the attorney’s office of President Kaulia, the said Executive Committee decided that the Patriotic League will join and support the great rally of the makaainana of the lahui to absolutely protest the annexation of Hawaii to America, and it is announced to all of the members of the Hawaiian Patriotic League, from the men, to the women, to the children, to assemble at the Palace Square [Kuea Pa Alii] tomorrow evening (Friday) at exactly 7 o’clock, and there will be presented with insistence and unity, the resolution informing the President of the Senate and the people of the United States, that the native Hawaiians and the long-time makaainana protest the annexation of Hawaii to the United States of America.

Let us combine our prayers to overcome Hakalau. [E alu ka pule ia Hakalau.]²

James Keauiluna Kaulia

President of the Ahahui Hawaii Aloha Aina.

¹Hearkening to the idea of “I hookahi umauma, i hookahi poohiwi, a i hookahi puuwai.” [Let us be of one chest, one shoulder, and of one heart.] Also from earlier that year, see by Samuel K. Kamakaia, “Nai Wale no Oukou A’oe Pau.”

²According to Mary Kawena Pukui’s Olelo Noeau (115): “A sorcerer at Hakalau once created havoc in his own and other neighborhoods. Many attempts to counter-pray him failed until a visiting kahuna suggested that all of the others band together to concentrate on the common enemy. This time they succeeded.”

(Aloha Aina, 10/9/1897, p. 3)

I HOOKAHI POOHIWI, I HOOKAHI, KAHI KA MANAO.

Ke Aloha Aina, Buke III, Helu 41, Aoao 3. Okatoba 9, 1897.

Wise Sayings of the people of old. 1922.

PROVERBS.

In order for us to hold on to all of the olelo noeau and all of the ingenious deeds of the Hawaiian people, we very much want everyone to assist the Bishop Museum in their collecting and explaining of wise and witty sayings known amongst this race.

So that this endeavor will move forward, whenever an ancient olelo noeau comes to mind, or perhaps a riddle, do write it down and send it to the museum; and if not to there, send it directly to the Kuokoa with clarification of its hidden meaning or deep wit.

Here are some olelo noeau sent from the museum to this newspaper:

Uhiuhi lau mamane, kahe ka wai o Kapapala.

Hookahi no hawa’e, lauhue Kona.

Kau ke poo i ka uluna, o Welehu ka malama.

Aohe hana a Kauhikoa, ua kau ka waa i ke aki.

Haehae ka manu, ke aleale nei ka wai.

E aho hoi ka make i ke kaua, he nui na moepuu.

Nakeke na iwi o Hua i ka la.

Uliuli kai pali o Kahikinui, kolo mai ka ohu la he ino.

Ua komo ka i’a i ka makaha, ua puni i ka nae.

Kulia i ka nuu, i ka paepae kapu o Liloa.

Aohe loea i ka wae opae.

Hoi hou ka paakai i Waimea.

Aohe u’i hele wale o Kohala.

Wehea iho maluna o Hihimanu.

E ike ia kaua hoa kanaka, o kipa hewa ke aloha i ka ilio; he ilio hoi ia, e, he kanaka hoi au, a!

Ka poe unaunahi hee o Kula.

Hilinai Puna, kalele ia Kau.

Hihi Kaunoa, hihi Mana; aloha wale ia laau makua ole.

Kiilili pua hau o Kalena.

Maemae i ke kai ka pua o ka hala.

Maewa wale i ka pali o Kahiwa. Niniu Puna i ke ala.

Nui pumaia, ohaka oloko.

Eleelepi ka waha o kanaka.

He wa ulu keia o ka hoi.

Ua le’a kaina a ka la’i, ua malie.

Make ke kalo, ola i ka naio.

Aia i kula i ka alaalapuloa.

E hoomanao i ka lua o ka ohiki.

Ako Nuuanu i ka hale halauloa a ka makani; ako Manoa i ka hale a ka ehu.

Na manu kolea kau ahua.

[And presumably from the responses came the publication we all know today as “‘Ōlelo No‘eau: Hawaiian Proverbs and Poetical Sayings”. If you don’t have a copy, this is a must have…]

(Kuokoa, 9/21/1922, p. 2)

NA OLELO NOEAU.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke LXI, Helu 38, Aoao 2. Sepatemaba 21, 1922.