“Three Musketeers,” a follow-up, 1891.

He Moolelo
NO

De Atanani.

Ke Koa o ka Lio Olohe,
—A I OLE—
NA KIAI EKOLU O FARANI.

I ka mea heluhelu:—O ka la i hoomaikeike mua loa ia ae ai ke koa nona keia moolelo, imua o na miliona kanaka o Farani, oia no ka Poakahi mua o Aperila, 1625, ma kahi kauhale o Muna, kala hoi a na kanaka Hugenota e hoala ana i na hana hoohaunaele no ke kue ana aku ia Rochelle.

E ike ia aku ana na kanaka me na wahine e holomoku ae ana ma na alanui me na mea kaua o ke aloha aina, me ka haalele ana i ka lakou mau kamaiki e uwe alala ana ma na ipuka hale.

O keia mau mea ae la e ike ia nei, oia na la e onene ana na hana hookahe koko maluna o ka lepo o Farani iloko o ia mau la i poiuiu wale aku, e laa na makaainana e kaua kue aku ana lakou i ko lakou moi, ka moi hoi i ka poe hanohano, a pela wale aku…

[This translation of Dumas’ “Three Musketeers” first appears in this daily newspaper on 4/14/1891 and is last found on 1/21/1892. This is probably the last section printed (on page 4). The images of this newspaper are particularly bad, and I am having a difficult time trying to figure out in which chapter this story comes to an end. This is just one more reason why we need to have the newspapers rescanned as clearly as possible!]

(Leo o ka Lahui, 4/14/1891, p. 3)

He Moolelo NO De Atanani.

Ka Leo o ka Lahui, Buke II, Helu 171, Aoao 3. Aperila 14, 1891.