Ivanhoe! 1871.

A MOOLELO
OF
IVANHOE!

CHAPTER 1.

The kaao moolelo of Ivanhoe does not begin from his youth until the end, but it begins after his return to England right after he goes with Richard I of England on the Crusades “War of the Cross,” that being the Crusades in Palestine. The Knight of Ivanhoe was a favorite of King Richard I, called the “Lion Hearted,” and it was that fearless king who gave him the name “Knight of Ivanhoe,” but his real name was Wilfred. We are translating this kaao moolelo for your entertainment, our readers, and should your association with this story be made enjoyable, then that is payment for our labors.]

“E kamailio ia ana keia mau mea,
Oiai i ko lakou dome haahaa,
Hoi mai la na puaa,
Me ko lakou maona ahiahi,
E hu, a e eku ana hoi,
I ko lakou mau pa ai,
Me ka uwaka, a me ka uwe paia.”

Pope’s Odyssey.

Iloko o kela okana aina oluolu o Enelani e hoopulu ia ana e ka muliwai Dona, malaila kekahi ululaau nui i ka wa kahiko nana i uhi aku i ka hapa nui o na awaawa a me na puu e waiho ana mawaena o Sefila a me ke kaona oluolu o Donekesata. O na koena o ua ululaau nui nei, e ike ia no ia i keia manawa ma na noho hanohano o Wenewota, Wanalife, a me Rotehama a puni. Maanei i holoholo ai i ka wa kahiko ke deragona kupua o Wenale; a maanei no i hoouka ia ai ka nui o na kaua weliweli iloko o na kaua kivila ana i kapaia ai ke kaua o na Rose; a maanei no hoi i hoopunana iho ai i ka wa kahiko, na poe puali hoole kanawai kaulana o ka wa kahiko, no lakou na hana i maa mau iloko o na mele o Enelani…

[“Ivanhoe” by Sir Walter Scott is found in Au Okoa from 2/9/1871 until 8/29/1872.  The story is almost completed. Unfortunately, the issue that the last section of the story would have appeared in (9/5/1871) is missing the last two pages! The Ivanaho translation usually appeared on the fourth page of each issue. There are many missing pages and issues and volumes of Hawaiian-Language Newspapers, hopefully someday they will be found, if not in Hawaii, then somewhere across the ocean. Hawaiians lived all over the world, and they had the papers sent to them so that they would not lose touch with the sands of their birth…]

(Au Okoa, 2/9/1871, 4)

HE MOOLELO NO IVANAHO!

Ke Au Okoa, Buke VI, Helu 43, Aoao 4. Feberuari 9, 1871.