Daniel Defoe’s “Life and Adventures of Robinson Crusoe” in Hawaiian, 1860.

STORY OF ROBINSON CRUSOE,

A Castaway Who Lived Twenty-Eight Years On a Deserted Island, and His Rescue.

MOKUNA I.

Ua hanau no au ma Ioka, i ka makahiki 1632, a noloko mai hoi o ka ohana koikoi kuu kupu ana. O kuu makuakane, he haole olelo e no ia no Pelemana, a ma o ke kalepa i ana a liuliu ma Hula, ua loaa ia ia ka waiwai a nui. Ua mare pu oia me kau makuahine, o Lopikana, ma Ioka, a nolaila, ua kapaia mai ko’u inoa, o Lopikana Kreutznaer, aka, no ke ano e maoli o ia inoa paakiki, ua kahea mau ia mai no au o Kuluko…

[This is one of the earlier foreign stories that was translated in the Hawaiian-Language Newspapers. “Mooolelo no Lopikana Kuluko” appeared in Hae Hawaii from 11/21/1860 and concluded on 5/8/1861. The translator is given at the conclusion as L. K.]

(Hae Hawaii, 11/21/1860, p. 139–140.)

MOOOLELO NO LOPIKANA KULUKO,...

Ka Hae Hawaii, Buke 5, Ano Hou.—Helu 34, Aoao 139. Novemaba 21, 1860.

...kapena ia'u i ka hooholoholo moku...

Ka Hae Hawaii, Buke 5, Ano Hou.—Helu 34, Aoao 140. Novemaba 21, 1860.