“Puss in Boots” in Hawaiian, 1862.

[Translated for the Kuokoa.]

POPOKI
ILOKO O NA KAMAA BUTI.

E NOHO ANA KEKAHI KANAKA me na keiki ana ekolu; a i kona wa i make ai, kaahele oia i kona waiwai e like me keia malalo: O ka Wili ana, i ka mua, o ke Kekake i ka hope, a o ka Popoki i ka hope loa. O ua poe keiki nei, lawe i ko lakou mau waiwai, me ke kokua ole mai o kekahi Loio, ka mea nana e hoolilo i ko lakou wahi waiwai uuku i mea ole i na lilo o ke Kanawai.

O ua wahi keiki opiopio nei nana ka Popoki, olelo iho la ua hana inoia ia: “E o’u mau kaikuaana,” wahi ana, “ma ka hoohui ana i ko laua waiwai, loaa ko laua pomaikai ma keia honua, a owau ka hoi, i kuu wa e ai ai a pau kuu Popoki; alaila, make koke paha au i ka pololi!” O ua Popoki nei, e hoolohe mai ana ia i na manawa a pau loa; a hoomaka mai la ia e hele, a olelo mai e like me keia: “Mai hookaumaha oe i kou manao pela, e kuu haku maikai; hookahi wale no au hana o ka haawi mai ia’u i eke, a me ona mau Kamaa Puki no’u, i hiki ai ia’u ke hele maloko o ka lepo, a me ka nahelehele; alaila ike oe, aole oe e poino loa, e like me kau mea e manao nei.”…

[Here is J. W. again, this time translating Charles Perrault’s “Puss in Boots.” Notice how bad the digital image is. Hopefully pages like this can be rescanned clearly soon! If you can’t read the information, is it really information?]

(Kuokoa, 5/31/1862, p. 1)

POPOKI ILOKO O NA KAMAA BUTI.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 27, Aoao 1. Mei 31, 1862.