Beauty and the Beast, 1862.

HE KAAO NO
KANANI!
ME KA
HOLOHOLONA.

HELU 1.

I KEKAHI MANAWA E NOHO ANA kekahi kanaka kalepa waiwai, me na keiki ana eono, ekolu keikikane, a ekolu kaikamahine. He kanaka naauao keia, a nolaila, aole ia i aua i kona waiwai no ka naauao o kana mau keiki.

O na kaikamahine, he poe wahine maikai, o ka muli nae ka oi. No ka ui loa i ka wa uuku, nolaila i kapaia’i kona inoa o Kanani, a i ka nui ana ae, oia mau no, nolaila, aole ona inoa e ae i kapaia ai, a lilo iho la i mea huhu na na kaikuaana. Aole o ka nani wale no o ua kaikamahine nei mamua o na kaikuaana, o ka oluolu kekahi. He mau kaikamahine kuko i ka waiwai, me ka hookano e olelo ai i ka poe malalo iho. Hele mau laua i ka hula, a me na hana lealea a pau; henehene i kahi kaikaina, i ka lilo loa o kona manawa i ka heluhelu palapala, a me na hana pono e ae. Ua ikeia he mau kaikamahine waiwai, nolaila, he nui ka poe kalepa i manao mai ia mau wahine, o ka ua mau kakamahine nei mea e olelo aku ai, aole o laua manao e mare i kekahi mea malalo iho o ke Duke a me ka Earl, (he mau inoa malalo iho o ka Moi.) Ua like no ka nui o ka poe i koi mai i kahi kaikaina, a me ka oluolu ia e hoihoi aku ai i ka lakou la noi; ua oluolu ia i kana poe ipo, aka, he makemake nae ia e noho me kona makuakane, a hala kekahi mau makahiki, a ua manao ia, he opiopio loa no ia ke mare…

[Jeanne-Marie LePrince de Beaumont’s “Beauty and the Beast” was translated in the Kuokoa from 4/12/1862 to 4/26/1862 by J. W.]

(Kuokoa, 4/12/1862, p. 1–2)

HE KAAO NO KANANI! ME KA HOLOHOLONA.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 20, Aoao 1. Aperila 12, 1862.

na kekahi o au mau kaikamahine...

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 20, Aoao 2. Aperila 12, 1862.