More from the Grimms: “Little Snow-White,” 1861.

A KAAO ABOUT BEAUTIFUL-SNOW.

Translated from the German.

I waena o ka manawa ino ma na wahi anu o ka Akau, e noho ana kekahi wahine alii ma ka pukaaniani, e nana ana i ka helelei o ka hau iluna o ka honua, e like me ka hulu o ka manu. Noho no keia humuhumu a mea nana aku ana keia i ka helelei iho o ka hau, a ku ka lima oia nei i ke kuihumuhumu, a haule ekolu kulu koko iluna o ka hau; nana iho la keia a o ka maikai o ka ula o ke koko iluna o ka hau, i iho keia, “Ina paha e loaa ka’u keiki, alaila, e ake au e like kona aiai me ko ka hau, ka ulaula e like me ko ke koko, a o ka eleele e like me ka eponi. ” Aole i loihi loa mahope mai o ia manawa, hanau ua wahine nei he wahi kaikamahine, i like loa ke aiai me ka hau, ka ulaula o na papalina e like me ke koko, ka eleele o ka lauoho e like me ka eponi. A kapaia ka inoa o ua wahi kaikamahine nei o Kahaunani, i loaa no hoi ia ia nei a hanau, make ka makuahine….

[Here is another (perhaps more familiar) tale Grimms translated by J. W.]

(Kuokoa, 12/16/1861, pp. 1–2)

HE KAAO NO KA-HAU-NANI.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 5, Aoao 1. Dekemaba 16, 1861.

...olelo aku, "O hele ma kahi e...

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 5, Aoao 2. Dekemaba 16, 1861.