More from the Grimms: “Little Snow-White,” 1861.

A KAAO ABOUT BEAUTIFUL-SNOW.

Translated from the German.

I waena o ka manawa ino ma na wahi anu o ka Akau, e noho ana kekahi wahine alii ma ka pukaaniani, e nana ana i ka helelei o ka hau iluna o ka honua, e like me ka hulu o ka manu. Noho no keia humuhumu a mea nana aku ana keia i ka helelei iho o ka hau, a ku ka lima oia nei i ke kuihumuhumu, a haule ekolu kulu koko iluna o ka hau; nana iho la keia a o ka maikai o ka ula o ke koko iluna o ka hau, i iho keia, “Ina paha e loaa ka’u keiki, alaila, e ake au e like kona aiai me ko ka hau, ka ulaula e like me ko ke koko, a o ka eleele e like me ka eponi. ” Aole i loihi loa mahope mai o ia manawa, hanau ua wahine nei he wahi kaikamahine, i like loa ke aiai me ka hau, ka ulaula o na papalina e like me ke koko, ka eleele o ka lauoho e like me ka eponi. A kapaia ka inoa o ua wahi kaikamahine nei o Kahaunani, i loaa no hoi ia ia nei a hanau, make ka makuahine….

[Here is another (perhaps more familiar) tale Grimms translated by J. W.]

(Kuokoa, 12/16/1861, pp. 1–2)

HE KAAO NO KA-HAU-NANI.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 5, Aoao 1. Dekemaba 16, 1861.

...olelo aku, "O hele ma kahi e...

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 5, Aoao 2. Dekemaba 16, 1861.

Advertisements