Another mele for La Kuokoa, 1871.

No ka La Kuokoa.

Leo.—A Victory, Happy Hours. p 144.

1. Ke kani nei na pahu e,
Ma keia la maikai;
E ala mai a oli ae,
La Kuokoa nei.
Ke kani nei na mele e
Mauka, a makai;
Maanei, ma o, a ma na puu,
Nani ke kani mai.

Cho—Hooho pu na kini nei,
Huza, huza, e oli e,
Huza, huza, huza, e oli e,
Huza, huza, huza, e oli e. Continue reading

Irony, 1893.

[Found under: “LOCAL AND GENERAL NEWS.”]

The new Hawaiian daily paper, “La Kuokoa,” started the other day printed about 1200 copies. Out of this number only 80 copies were circulated. Such is the native Hawaiian’s love for annexation. Continue reading