The Queen’s Protest. 1893.

KUKALA KUE A KE ALIIAIMOKU.

“O wau, Liliuokalani, ma ka lokomaikai o ke Akua, malalo o ke Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii, Moiwahine, ma keia ke hoike paa nei i Ko’u kue i kekahi hana a mau hana paha a pau i lawelawe ia e kue ana Ia’u iho a me ke Aupuni Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii e kekahi poe e koi ana ua kukulu lakou he Aupuni Kuikawa no ka manawa no keia Aupuni.

“Ke ae wale nei no Au mamuli o ka mana oi ikaika o Amerika Huipuia nona hoi ke Kuhina Elele Nui, ka Meamahaloia John L. Stevens, ua kauoha aku i na koa o Amerika Huipuia e hoopae ia mai ma Honolulu, a ua kukala ae e kokua no oia i ua Aupuni Kuikawa ’la no ka Manawa i oleloia.

“Nolaila, i mea e kaupale aku ai i na hookuia ana o na puali i hoolawa ia me na lako kaua, a malia paha o hoopoino ia ke ola; nolaila, malalo o keia Kuahaua Kue a i kauhola ia hoi e ua mana ikaika ’la, ke ae wale nei no Au e panee aku i Ko’u Mana a hiki i ka manawa a ke Aupuni o Amerika Huipuia, mamuli o na mea oiaio e waiho ia aku ai imua ona, e hoololi ai i na hana a kona Luna Aupuni a e hoonoho hou Ia’u maluna o ka mana A’u e koi nei ma ke ano Aliiaimoku o ka Paeaina Hawaii.”

“Hanaia ma Honolulu, i keia la 17 o Ianuari, M. H. 1893.”

“[Kakauinoaia:]

LILIUOKALANI, R.

Samuel Parker,
Kuhina o ko na Aina E.

Wm. H. Cornwell,
Kuhina Waiwai.

Jno. F. Colburn,
Kuhina Kalaiaina.

A. P. Peterson,
Loio Kuhina.

“Ia S. B. Dole a me kekahi poe e ae o ke Aupuni Kuikawa no ka Manawa o ka Paeaina Hawaii.”

[I Liliuokalani, by the grace of God and under the constitution of the Hawaiian Kingdom, Queen, do hereby solemnly protest against any and all acts done against myself and the constitutional Government of the Hawaiian Kingdom by certain persons claiming to have established a provisional government of and for this Kingdom.

That I yield to the superior force of the United States of America, whose minister plenipotentiary, His Excellency John L. Stevens, has caused United States troops to be landed at Honolulu and declared that he would support the said provisional government.

Now, to avoid any collision of armed forces and perhaps the loss of life, I do, under this protest, and impelled by said force, yield my authority until such time as the Government of the United States shall, upon the facts being presented to it, undo the actions of its representatives and reinstate me in the authority which I claim as the constitutional sovereign of the Hawaiian Islands.

Done at Honolulu this 17th day of January, A. D. 1893.

Liliuokalani, R.

Samuel Parker,
Minister of Foreign Affairs.

William H. Cornwell,
Minister of Finance.

John F. Colburn,
Minister of the Interior.

A. P. Peterson,
Attorney-General.

To S. B. Dole and some others of the Provisional Government of the Hawaiian Islands.]

(Hawaii Holomua, 1/18/1893, p. 2)

HawaiiHolomua_1_18_1893_2.png

Hawaii Holomua, Buke III, Helu 141, Aoao 2. Ianuari 18, 1893.

 

John F. Colburn [Kolopana] passes away, 1861.

[Found under: “Kela mea keia mea o Hawaii nei.”]

DEATH.—Death continues its work amongst us, and has taken one of our workers. John F. Colburn (Kolopana), died on this past morning of Sunday. For many years he was the Auctioneer in this Town, and he held a high stature amongst the fine folks. He was for some years a Fireman, and when he died, he was one of the Heads of the Fire Department [Oihana Kinai Ahi]. At his funeral, all of the people of the firefighters attended his funeral. The engine of the Hook and Ladder Company [Hui Lou me ke Alapii] was where his body was laid and pulled by the Hook and Ladder Company and the other four Fire Companies dressed in their Fire fighting uniforms, while the procession went from his residence to where he was buried; the bell of Engine Company #1 [Hui Helu 1] rang out long, and it was a very fine service. Kolopana was from New York, where his parents and sister now live. He left behind his widowed wife, and three children.

(Kuokoa, 12/16/1861, p. 2)

Make.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu V, Aoao 2. Dekemaba 16, 1861.

 

Proclamation by the Cabinet of Ministers of Queen Liliuokalani, 1893.

BY AUTHORITY.

Her Majesty’s Ministers desire to express their appreciation for the quiet and order which has prevailed in this community since the events of Saturday, and are authorized to say that the position taken by Her Majesty in regard to the promulgation of a new Constitution, was under stress of Her native subjects.

Authority is given for the assurance that any changes desired in the fundamental law of the land will be sought only by methods provided in the Constitution itself.

Her Majesty’s Ministers request all citizens to accept the assurances of Her Majesty in the same spirit in which it is given.

(Signed)

LILIUOKALANI,

SAMUEL PARKER,
Minister of Foreign Affairs.

W. H. CORNWELL,
Minister of Finance.

JOHN F. COLBURN,
Minister of the Interior.

A. P. PETERSON,
Attorney-General.

Iolani Palace [Aliiolani Hale], January 16th, 1893.

[English taken from Chronicling America, The Hawaiian Gazette, 1/17/1893, p. 4]

(Hawaii Holomua, 1/16/1893, p. 2)

MA KE KAUOHA.

Hawaii Holomua, Buke III, Helu 140, Aoao 2. Ianuari 16, 1893.