Here is Davida Malo’s kanikau for Kaahumanu as it was first published, 1834/1835.

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Mihalanaau i kuakahiki ka newa’na,
Ke kaha’na ka leina aku nei liuliu,
Liua paia aku nei i kuanalia,
I analipo i analio.
Lilo aku la i ka paiakuakane,
I ke ala muku maawe ula Kanaloa,
Keehi kulani aku la ka hele ana,
E Malolokihakahakuleiohua.
Ke ‘lii i kuluhiolani aui newa aku nei,
I lele aku na i ke kohi ana o ka pawa,
I ke anohia kohikohi an’o ka po,
Ka lilo ane’, ia,
Oia hoi, he uwe, he aloha ia oe, aiala, o—i—e.
A aloha liua lio paiauma ka manawa,
Pakoni hui ke aloha loku i ke ake,
Wehe wahi ka pilipaa o ka houpo,
Naha ka paa, ka pea kua o ke kanaka,
Helelei, hiolo ka pua o ka waimaka,
Lele leio, lio loko i ka mihi,
Mihi o ke alohi o kuu haku maoli,
A kaawale okoa ia’loha ana,
Aloha aku o ke aloha hoahanau,
Aole he hoahanau ponoi no’u,
He hanauna ku okoa iloi ka Haku,
I hanauia o ka Uhane Hemolele,
E ka Makua hookahi o makou,
I pilikana ilaila e wena aku ai,
Ilina inoa kaikuwahine no’u,
Auwe no hoi kuu kaikuwahine,
Kuu hoa hooikaika ka luhi leo e, ia, iala, o—i—e.
Oia no o oe ke aloha, ka u a’loko a,
A, aloha oe ka hakukau o ka manao,
Ke kookoo ‘ka leo e ili aku ai,
E imi pu ai o ka waiwai ka pono e, ia, iala, o—i—e.
O ka wahine alo ua wahila o Kona,
Nihi makani alo ua, kukalahale.
Noho anea kula wela la o Pahua,
Wahine holo ua hoao nuanu e, ia,
Holo a nele i ka pono, ua paoa,
Ua hihi aku hihi mai, ke aloha ole,
Aole pono, he enemi noho pu e, ia.
Aha, aia’ku la i he lani,
Ka Uhane a ke kino wailua,
Kinoakalau pahaohao,
Oiwi haona hiona e,
Hailiaka, kino ano lani,
Hoa anel’o ka lani ma,
Ke luana wale la i ka lani,
Ua luakaha ka noho ana,
Ke halelu ia la ilaila,
Iloko o ka paredaiso nani,
I ke ao mau loa o ka Haku e, ia.
O ko kahou mau Haku no ia
O ka Haku mau no ia, oia no.
O ka manao ia loko e ake nei,
E ake aku nei e, e.
MEI 22, 1834. LAHAINALUNA.
DAVIDA MALO.

[As mentioned by Kuamoolelo, here is the earliest published appearance of Malo’s famous kanikau for Kaahumanu. Unfortunately the image is not so legible, i had to go back to the original to check it. Hopefully one day soon, some entity will understand how important clear images of the newspapers are, and they will fund this priceless undertaking!!]

(Lama Hawaii, 8/8/1834, p. 3)

HE KANIKAU NO KAAHUMANU

Ka Lama Hawaii, Makahiki 1, Helu 17, Aoao 3. Augate 8, 1834.

 

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Mihalanaau i kuakahiki ka newa’na,
Ke kaha’na ka leina aku nei liuliu,
Liua paia aku nei i kunolia,
I analipo i analio.
Lilo aku la i ka paiakuakane,
I ke ala muku maawe ula Kanaloa,
Keehi kulani aku la ka hele ana,
Ke’lii i kuluhiolani aui newa aku nei,
I lele aku na i ko kohi ana o ka pawa,
I ke anohia kohikohi an’o ka po,
Ka lilo ane’, ia;
iala, o—i—e.
Oia hoi, he uwe, he aloha ia oe, a—
A aloha liua lio paiauma ka manawa,
Pakoni hui ke aloha loku i ke ake,
Wehe wahi ka pilipaa o ka houpo,
Naha ka paa, ka pea kua o ke kanaka,
Helelei, hiolo ka pua o ka waimaka,
Lele leio, he loko i ka mihi,
Mihi a ke alohi o kuu haku maoli,
A kaawale okoa ia’loha ana,
Aloha aku o ke aloha hoahanau,
Aole he hoahanau ponoi no’u,
He hanauna ku okoa ilo’ika Haku,
I haupuia e ka Uhane Hemolele,
E ka Makua hookahi o makou,
I pilikana ilaila e wena aku ai,
Ilina inoa kaiakwahine no’u,
Auwe no hoi kuu kaikuwahine,
Kuu hoa hooikaika’ka luhi leo e, ia,
iala, o—i—e.
Oia no o oe ke aloha, ka u’aloko a,
A, aloha oe ka hakukau o ka manao,
Ke kookoo’ka leo e ili aku ai,
E imi pu ai o ka waiwai ka pono, e ia,
iala, o—i—e.
O ka wahine alo ua wahila o Kona,
Nihi makani alo ua, kukalahale,
Noho anea kula wela la o Pahua,
Wahine holo ua hoao auanu e, ia,
Holo a nele i ka pono, ua paoa,
Ua hihi aku hihi mai, ke aloha ole,
Aole pono, he enemi noho pu e, ia.
Aha, aia’ku la i he lani,
Ka Uhane a ke kino wailua,
Oiwi haona hiona e,
Hailiaka, kino ano lani,
Hea anei’o ka lani ma,
Ke luana wale la i ka lani,
Ua luakaha ka noho ana,
Ke halelu ia la ilaila,
Iloko o ka paredaiso nani,
I ke ao mau loa o ka Haku e, ia.
O ko lakou mau Haku no ia.
O ka Haku mau no ia, oia no,
O ka manao ia loko e ake nei,
E ake aku nei e, e.
LAHAINALUNA, MEI 22, 1834.

DAVIDA MALO.

[This is the second known publication of the kanikau. The image is a clearer, but not totally clear.]

(Kumu Hawaii, 10/28/1835, p. 176)

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Ke Kumu Hawaii, Buke 1, Pepa 22, Aoao 176, Okatoba 28, 1835.

Davida Malo remembered, 1907.

A DIRGE FOR KAAHUMANU.

In the Document by the Governor [George Robert Carter] to the current Legislature, he spoke of in the Document about David Malo, the single Hawaiian who had a excellent talent for writing. Britain is famed to this day for the high talent of Shakespeare; America is made famous because of the talent of Samuel Clemens [Mark Twain], and Hawaii was proud indeed in the year 1834, because of the great talent of D. Malo. After your writer searched for things written by D. Malo, this kanikau was found, composed by him for the queen, Kaahumanu, in 1834; and for the benefit of the new generations, we are reprinting that mele.

Mihalanaau i kuakahiki ka newa’na,
Ke kaha’na ka leina aku nei liuliu,
Liia paia aku nei kuanalia,
I analipo i ana lio,
Lilo aku la i ka paika’uakane,
I ke ala muku maawe ula Kanaloa,
Keehi kulani aku la ka hele ana,
E Malolokihakakuleiohua,
Ke’lii kuluhiolani aui newa aku nei,
I lele aku na i ke kohi o ka pawa,
I ke anohia kohikohi an’o ka po, ka lilo ane,’ ia;
iala, o———i———e,
Oia hoi, he uwe, he alohaia oe, a—
A aloha liua lio paiauma ka manawa,
Pakoni hui ke aloha loku i ke ake,
Wehe wahi kapilipaa o ka ho’upo,
Naha ka paa, ka peakua o ke kanaka,
Helelei, hiolo ka pua o ka waimaka,
Lele leio, lio loko i ka mihi,
Mihi o ke aloha kuu haku maoli,
A kaawale okoa ia aloha ana,
Aloha aku o ke aloha hoahanau,
Aole he hoahanau ponoi no’u,
He hanauna ku okoa iloi’ka Haku,
I hanauia e ka Uhane Hemolele,
E ka makua hookahi o makou,
I pilikana ilaila e wena aku ai,
Ilina inoa kaikuwahine no’u,
Auwe no hoi kuu kaikuwahine,
Kuu hoa hooikaika’ka luhi leo e, ia,
iala, o———i———e.
Oia no oe ke aloha, ka u aloko a,
A, aloha oe ka hakukau o ka manao,
Ke kookoo’ka leo e ili aku ai,
E imi pu ai o ka waiwai ka pono e,
e ia,
iala, o———i———e.
O ka wahine alo ua wahila o Kona,
Nihi makani alo ua, Kukalahale,
Noho anea kula wela o Pahua,
Wahine holo ua hoao nuanu e, ia.
Aha, aia’ku i ka lani,
Ka Uhane a ke kino wailua,
Kina akalau pahaohao,
Oiwi haona hiona e,
Hailiaka, kino ano lau,
Ua luakaha ka noho ana,
Ke haleluia la ilaila,
Iloko o ka Paredaiso nani,
I ke ao mau loa o ka Haku, e, ia,
Oo ko kakou mau Haku no ia,
O ka Haku mau no ia, oia no,
O ka manao ia loko e ake nei,
E ake aku nei,———e.

(Kuokoa, 4/26/1907, p. 5)

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XLII, Helu 17, Aoao 5. Aperila 26, 1907.

Another death announcement for John Kaaeae, 1912.

A CARRIER OF TEARS,
MY HUSBAND IS GONE.

[Here is another death announcement for John Kaaeae, but this one is written by his wife. There is added biographical information in the prose as well as the mele.

From the prose portion we see that John Kaaeae died at 6 a. m. He was a member of the Kalihi Church [Ekalesia o Kalihi?]. He belonged to the organizations, Hui Alumni [?] and Hui Lunalilo. Here it says he was born on July 13, 1877. They were married on August 15, 1896…

The mele seems like a chronology of their lives together.]

My husband in the calm of Kihalani

Where we were together

There we were joined

In the sacred covenant of marriage

My husband at the bow of the ship

My husband on the Alenuihaha Channel

My husband at the shores of Lahaina

Beloved is the home of the parents

Turned back to the calm of Kona

My kane on the Alenuihaha Channel

My kane on the sands of Kailua

Aloha to that sand upon which my kane travelled

Left Kona

Turned back to Honolulu

On the restless prow of the steamship Maunaloa

Beloved are those seas

My husband employed as a stevedore at the docks

My husband working a pickaxe for the Government

Became a delegate to choose a candidate

For the Republican party

My kane, a voting inspector

For three terms

&c., &c., &c.

(Aloha Aina, 2/17/1912, p. 4)

HE UKANA NA KA WAIMAKA, KUU KANE UA HALA.

Ke Aloha Aina, Buke XVI, Helu 7, Aoao 4. Feberuari 17, 1912.