Kaulilua… Mele inoa for Kamehameha IV, 1864.

[Excerpt found under: “A DIRGE FOR KING Alexander Kalanikualiholiho, Maka o Iouli, Kunuiakea o Kukailimoku, KAMEHAMEHA IV!”]

O Kaulilua i ke anu Waialeale e—a!
He maka halalo i ka lehua makanoe,
He lihilihi kuku ia no Aipo,
O ka huluaa ia o Hauailiki,
Ua pehia e ka ua a eha ka nahele,
Maui eha ka pua uwe i ke anu,
I ke kukula lehua wai o Mokiha—na—ea,
Ua hana ia’ku ka pono a ua pololei,
Ua hai ia’ku no ia oe,
O ke ola no ia o kiai loko e—a.
Kiai kaula nana i ka makani—e—a,
Hoolana o ka halulu a ka malua,
Kiei halo i Makaikiolea,
Ka mau ka ea i Kahalauaola,
O ke kula lima ia o Wawae noho,
Me he pukoa hakahaka la i Waahia,
Ka momoku a ka Unulau o Lehua e—a!
A lehulehu ka hale pono ka noho ana,
Loaa kou haawina e ke aloha,
Ke hauna mai nei ka puka o ka hale e—a;

[So many interesting things about this. The first and foremost perhaps is that this appears as part of an unusual kanikau for Alexander Liholiho Kamehameha IV in the form of a conversation between Kamehameha III (K III.) and himself (K IV.). Another is that if you hula, you probably learned this as a mele inoa for Kalakaua and not as one for Kamehameha IV. Does anyone know who it is that is labeled as (M.) in the conversation? Click here for a PDF of the issue with the rest of the piece on page 4.]

(Kuokoa, 1/23/1864, p. 4)

O Kaulilua i ke anu Waialeale e—a!

Ka Nupepa Kuokoa, Buke III, Helu 4, Aoao 4. Ianuari 23, 1864.

Aua ia, 1862.

An ancient song.

O Kuokoa Newspaper; Aloha oe:

I just took a look within you, as well as the Hoku [o ka]  Pakipika; and I saw mele, and kanikau of all sorts. I however did not see this mele printed by the people who fancy publishing mele. Therefore, I ask you, Nupepa Kuokoa, to include this little mele in some available space.

E ke kama, kama—e,
Auaia e kona moku,
E ke kama kama,
Kama i ka huli nu,
E ke kama kama kama,
Kama i ka huli au,
Hulihia ke au,
Ka papa honua a ka moku,
Hulihia papioia ilalo ke alo,
E ui—e, a ui ia,
Hulihia i Manuakele,
I ka umu kaokoa a Ku,
I ka maka o Ku,
Kaaha mikii lohelohe,
Ka aha nana i hikii,
O hulahula Mea,
Ua kalakala ia,
Ua wekewekea.

Ua hemo aku la ka piko o ka aina,
Ua kala kaalihi pohakuku,
Me ka upena a Ku,
O ihu aniani,
Me kauluna o Nioalani,
O Keawe, o ka manu,
Ai kualaahia,
Keiki ehu kamaehu,
A Kanaloa,
Ua mokuhia kamakama,
A Kalino a ka moku,
Ua kalalia i ka ua lena a Lono,
Na Lono na ka mano nui,
Huki ai moku,
O Kalani o Kauila,
E a i Kahiki,
He ulunaio makawalu,
He ohia ako,
He hakoko i ka ua na ke’lii,
O Namakaeha e ku i ke kaua,
Nana i hoopehee ka honua,
O ka moku,
I haalaia i ke kiu e Loka,
Ka pua ka welohi a Kanaloa,
I ka puulele i ka hana oi a Hina,
E Hina, e une a hano, e una,
Unaia i mama,
I mama, mama,
I mamaia me he pule la.

Hooe io io Nana,
O nana ka hakui,
Io io Nana,
O nana ke au haku,
O kuu Haku ka’u aloha e uwe nei,
Uwe au—e, uwe au,
Uwe au ia oe e Lumialani,
O ka Lumialani o ka haku,
E kaa i ka honua,
O ke kaa i maukuku,
I ka maka o Lono,
O ke kauwahi aloha,
O Halakaina,
O Halakinau oe,
O Keala o Kolole,
No Kololehiwa ia ala,
Nona no ka Lukapewa,
Enaena Puna koele wahine i ka la,
Pua lohelau ka hala,
Ko ohia o Makuukeeu,
I ka papa o Papalauahi,
A Nanawale, ke hoolana no,
Keaiwa, ka e au—e,
I kaeu no a hopuhia loaa,
Loaa ka inoa ino,
He inoa hue—e,

This mele was composed for Namakaeha, an alii in the time of Kamehameha I. With appreciation. S. W. Kekalohe.

Kipahulu, Maui, H., Oct. 1, 1862.

(Kuokoa, 11/8/1862, p. 1)

He mele kahiko.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 50, Aoao 1. Novemaba 8, 1862.

Another blog to keep an eye on, 2012.

Here is another blog you might want to check out:

Kuamoolelo

Related to our posts this morning of death announcements by Sam M. Nihipali which are very descriptive and seem almost more poetry than prose… Kuamoolelo just posted a number of kanikau, which are mele written at the death of someone dear that one feels much aloha for. From these kanikau you can perhaps get a deeper feel for the emotion the composer felt for the deceased, and also often times detailed biographical information as well.

By any means, check them out and see what you can see.

Here is Davida Malo’s kanikau for Kaahumanu as it was first published, 1834/1835.

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Mihalanaau i kuakahiki ka newa’na,
Ke kaha’na ka leina aku nei liuliu,
Liua paia aku nei i kuanalia,
I analipo i analio.
Lilo aku la i ka paiakuakane,
I ke ala muku maawe ula Kanaloa,
Keehi kulani aku la ka hele ana,
E Malolokihakahakuleiohua.
Ke ‘lii i kuluhiolani aui newa aku nei,
I lele aku na i ke kohi ana o ka pawa,
I ke anohia kohikohi an’o ka po,
Ka lilo ane’, ia,
Oia hoi, he uwe, he aloha ia oe, aiala, o—i—e.
A aloha liua lio paiauma ka manawa,
Pakoni hui ke aloha loku i ke ake,
Wehe wahi ka pilipaa o ka houpo,
Naha ka paa, ka pea kua o ke kanaka,
Helelei, hiolo ka pua o ka waimaka,
Lele leio, lio loko i ka mihi,
Mihi o ke alohi o kuu haku maoli,
A kaawale okoa ia’loha ana,
Aloha aku o ke aloha hoahanau,
Aole he hoahanau ponoi no’u,
He hanauna ku okoa iloi ka Haku,
I hanauia o ka Uhane Hemolele,
E ka Makua hookahi o makou,
I pilikana ilaila e wena aku ai,
Ilina inoa kaikuwahine no’u,
Auwe no hoi kuu kaikuwahine,
Kuu hoa hooikaika ka luhi leo e, ia, iala, o—i—e.
Oia no o oe ke aloha, ka u a’loko a,
A, aloha oe ka hakukau o ka manao,
Ke kookoo ‘ka leo e ili aku ai,
E imi pu ai o ka waiwai ka pono e, ia, iala, o—i—e.
O ka wahine alo ua wahila o Kona,
Nihi makani alo ua, kukalahale.
Noho anea kula wela la o Pahua,
Wahine holo ua hoao nuanu e, ia,
Holo a nele i ka pono, ua paoa,
Ua hihi aku hihi mai, ke aloha ole,
Aole pono, he enemi noho pu e, ia.
Aha, aia’ku la i he lani,
Ka Uhane a ke kino wailua,
Kinoakalau pahaohao,
Oiwi haona hiona e,
Hailiaka, kino ano lani,
Hoa anel’o ka lani ma,
Ke luana wale la i ka lani,
Ua luakaha ka noho ana,
Ke halelu ia la ilaila,
Iloko o ka paredaiso nani,
I ke ao mau loa o ka Haku e, ia.
O ko kahou mau Haku no ia
O ka Haku mau no ia, oia no.
O ka manao ia loko e ake nei,
E ake aku nei e, e.
MEI 22, 1834. LAHAINALUNA.
DAVIDA MALO.

[As mentioned by Kuamoolelo, here is the earliest published appearance of Malo’s famous kanikau for Kaahumanu. Unfortunately the image is not so legible, i had to go back to the original to check it. Hopefully one day soon, some entity will understand how important clear images of the newspapers are, and they will fund this priceless undertaking!!]

(Lama Hawaii, 8/8/1834, p. 3)

HE KANIKAU NO KAAHUMANU

Ka Lama Hawaii, Makahiki 1, Helu 17, Aoao 3. Augate 8, 1834.

 

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Mihalanaau i kuakahiki ka newa’na,
Ke kaha’na ka leina aku nei liuliu,
Liua paia aku nei i kunolia,
I analipo i analio.
Lilo aku la i ka paiakuakane,
I ke ala muku maawe ula Kanaloa,
Keehi kulani aku la ka hele ana,
Ke’lii i kuluhiolani aui newa aku nei,
I lele aku na i ko kohi ana o ka pawa,
I ke anohia kohikohi an’o ka po,
Ka lilo ane’, ia;
iala, o—i—e.
Oia hoi, he uwe, he aloha ia oe, a—
A aloha liua lio paiauma ka manawa,
Pakoni hui ke aloha loku i ke ake,
Wehe wahi ka pilipaa o ka houpo,
Naha ka paa, ka pea kua o ke kanaka,
Helelei, hiolo ka pua o ka waimaka,
Lele leio, he loko i ka mihi,
Mihi a ke alohi o kuu haku maoli,
A kaawale okoa ia’loha ana,
Aloha aku o ke aloha hoahanau,
Aole he hoahanau ponoi no’u,
He hanauna ku okoa ilo’ika Haku,
I haupuia e ka Uhane Hemolele,
E ka Makua hookahi o makou,
I pilikana ilaila e wena aku ai,
Ilina inoa kaiakwahine no’u,
Auwe no hoi kuu kaikuwahine,
Kuu hoa hooikaika’ka luhi leo e, ia,
iala, o—i—e.
Oia no o oe ke aloha, ka u’aloko a,
A, aloha oe ka hakukau o ka manao,
Ke kookoo’ka leo e ili aku ai,
E imi pu ai o ka waiwai ka pono, e ia,
iala, o—i—e.
O ka wahine alo ua wahila o Kona,
Nihi makani alo ua, kukalahale,
Noho anea kula wela la o Pahua,
Wahine holo ua hoao auanu e, ia,
Holo a nele i ka pono, ua paoa,
Ua hihi aku hihi mai, ke aloha ole,
Aole pono, he enemi noho pu e, ia.
Aha, aia’ku la i he lani,
Ka Uhane a ke kino wailua,
Oiwi haona hiona e,
Hailiaka, kino ano lani,
Hea anei’o ka lani ma,
Ke luana wale la i ka lani,
Ua luakaha ka noho ana,
Ke halelu ia la ilaila,
Iloko o ka paredaiso nani,
I ke ao mau loa o ka Haku e, ia.
O ko lakou mau Haku no ia.
O ka Haku mau no ia, oia no,
O ka manao ia loko e ake nei,
E ake aku nei e, e.
LAHAINALUNA, MEI 22, 1834.

DAVIDA MALO.

[This is the second known publication of the kanikau. The image is a clearer, but not totally clear.]

(Kumu Hawaii, 10/28/1835, p. 176)

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Ke Kumu Hawaii, Buke 1, Pepa 22, Aoao 176, Okatoba 28, 1835.

Davida Malo remembered, 1907.

A DIRGE FOR KAAHUMANU.

In the Document by the Governor [George Robert Carter] to the current Legislature, he spoke of in the Document about David Malo, the single Hawaiian who had a excellent talent for writing. Britain is famed to this day for the high talent of Shakespeare; America is made famous because of the talent of Samuel Clemens [Mark Twain], and Hawaii was proud indeed in the year 1834, because of the great talent of D. Malo. After your writer searched for things written by D. Malo, this kanikau was found, composed by him for the queen, Kaahumanu, in 1834; and for the benefit of the new generations, we are reprinting that mele.

Mihalanaau i kuakahiki ka newa’na,
Ke kaha’na ka leina aku nei liuliu,
Liia paia aku nei kuanalia,
I analipo i ana lio,
Lilo aku la i ka paika’uakane,
I ke ala muku maawe ula Kanaloa,
Keehi kulani aku la ka hele ana,
E Malolokihakakuleiohua,
Ke’lii kuluhiolani aui newa aku nei,
I lele aku na i ke kohi o ka pawa,
I ke anohia kohikohi an’o ka po, ka lilo ane,’ ia;
iala, o———i———e,
Oia hoi, he uwe, he alohaia oe, a—
A aloha liua lio paiauma ka manawa,
Pakoni hui ke aloha loku i ke ake,
Wehe wahi kapilipaa o ka ho’upo,
Naha ka paa, ka peakua o ke kanaka,
Helelei, hiolo ka pua o ka waimaka,
Lele leio, lio loko i ka mihi,
Mihi o ke aloha kuu haku maoli,
A kaawale okoa ia aloha ana,
Aloha aku o ke aloha hoahanau,
Aole he hoahanau ponoi no’u,
He hanauna ku okoa iloi’ka Haku,
I hanauia e ka Uhane Hemolele,
E ka makua hookahi o makou,
I pilikana ilaila e wena aku ai,
Ilina inoa kaikuwahine no’u,
Auwe no hoi kuu kaikuwahine,
Kuu hoa hooikaika’ka luhi leo e, ia,
iala, o———i———e.
Oia no oe ke aloha, ka u aloko a,
A, aloha oe ka hakukau o ka manao,
Ke kookoo’ka leo e ili aku ai,
E imi pu ai o ka waiwai ka pono e,
e ia,
iala, o———i———e.
O ka wahine alo ua wahila o Kona,
Nihi makani alo ua, Kukalahale,
Noho anea kula wela o Pahua,
Wahine holo ua hoao nuanu e, ia.
Aha, aia’ku i ka lani,
Ka Uhane a ke kino wailua,
Kina akalau pahaohao,
Oiwi haona hiona e,
Hailiaka, kino ano lau,
Ua luakaha ka noho ana,
Ke haleluia la ilaila,
Iloko o ka Paredaiso nani,
I ke ao mau loa o ka Haku, e, ia,
Oo ko kakou mau Haku no ia,
O ka Haku mau no ia, oia no,
O ka manao ia loko e ake nei,
E ake aku nei,———e.

(Kuokoa, 4/26/1907, p. 5)

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XLII, Helu 17, Aoao 5. Aperila 26, 1907.

Another death announcement for John Kaaeae, 1912.

A CARRIER OF TEARS,
MY HUSBAND IS GONE.

[Here is another death announcement for John Kaaeae, but this one is written by his wife. There is added biographical information in the prose as well as the mele.

From the prose portion we see that John Kaaeae died at 6 a. m. He was a member of the Kalihi Church [Ekalesia o Kalihi?]. He belonged to the organizations, Hui Alumni [?] and Hui Lunalilo. Here it says he was born on July 13, 1877. They were married on August 15, 1896…

The mele seems like a chronology of their lives together.]

My husband in the calm of Kihalani

Where we were together

There we were joined

In the sacred covenant of marriage

My husband at the bow of the ship

My husband on the Alenuihaha Channel

My husband at the shores of Lahaina

Beloved is the home of the parents

Turned back to the calm of Kona

My kane on the Alenuihaha Channel

My kane on the sands of Kailua

Aloha to that sand upon which my kane travelled

Left Kona

Turned back to Honolulu

On the restless prow of the steamship Maunaloa

Beloved are those seas

My husband employed as a stevedore at the docks

My husband working a pickaxe for the Government

Became a delegate to choose a candidate

For the Republican party

My kane, a voting inspector

For three terms

&c., &c., &c.

(Aloha Aina, 2/17/1912, p. 4)

HE UKANA NA KA WAIMAKA, KUU KANE UA HALA.

Ke Aloha Aina, Buke XVI, Helu 7, Aoao 4. Feberuari 17, 1912.