Death of Kekelaokalani, 1880.

FUNERAL.

A service will be held over the remains of Kekelaokalani, Kekuaipoiwa [Kekuiapoiwa], Kailikulani, Leleoili, Kulua, on the following Sunday, October 3, between the hours of 1 and 3 in the afternoon, at the pleasant home, Rooke House [Luka Hale], the place where they made warm with their daughter, the Royal One, Emma Kaleleonalani.

Aloha wa—le,
Ke haha hewa nei o’u mau lima,
I ke kino wailua o kuu mama,
Ua ha—la,
Ua hala ma kela aoao o ka pouli,
Aohe e loaa aku ia’u ke hahai,
Eia au la ua huihui i ke anu,
Anu maeele i kuu kino,
Owau wale no nei e u ae nei,
Aloha—Aloha ino.

[Much Aloha,
My hands search in vain,
Over the body of my dear mama,
She has gone,
She has gone to the other side of the darkness,
I shall not catch her should I follow after her,
Here I am chilled in the cold,
My body is numbed,
It is I alone who mourns,
Aloha—How woeful.]

(Elele Poakolu, 9/29/1880, p. 1)

HOOLEWA.

Ka Elele Poakolu, Buke I, Helu 4, Aoao 1. Sepatemaba 29, 1880.

St. Louis School, 1880.

The New Catholic School.

There will be established under the Catholic Faith, an English school for boys, at the stone building of Armstrong [Limaikaika], on Beritania Street. It was recently purchased, and a school of learning will be set up for the benefit of Hawaiian boys. This school is greatly supported by the public, along with our King, at this fine endeavor. This is one of the fine works, and is progress that we greatly desire for all of the Schools of our Nation.

(Elele Poakolu, 9/22/1880, p. 1)

Ke Kula Katolika Hou.

Ka Elele Poakolu, Buke I, Helu 3, Aoao 1. Sepatemaba 22, 1880.