Newspapers that can be found in local archives are not all available online, 2018.

There are certainly Hawaiian language newspapers that can be found in local archives that are not available online, even today.

Advertisements

A prayer, 1865.

[Found under: “Ka Hoomana Kahiko. HELU 26. Ka oihana lapaau, me ka puaa hiwa me ka moa keokeo. Na hana hoomana i ka lapaau ana, ma ka aoao Kahiko.”]

“Kumamalohia puna i ka awa,
Awa inu kahela ia na ka lani,
Kilihau wale iho no i ka ua, Continue reading