More from “The Origins of the Archipelago of Hawaii nei and its Peopling as Seen in the Old Mele,” collected by John H. Wise, 1912.

[He MOOLELO NO KA Hookumuia Ana o na Paemoku o Hawaii Nei AME KA HOOLAUKANAKA ANA I HOIKEIA MA NA MELE HAWAII KAHIKO: Houluuluia e John H. Wise.]

Pauku 8.

O hanau ka Moana o Wakea,
O ka Nalu na Wakea, o ke Kai na Wakea,
O kai kane, o kai wahine na Wakea,
O ko’a ku, o ko’a hale loulu na Wakea, Continue reading

Advertisements

From “The Origins of the Archipelago of Hawaii nei and its Peopling as Seen in the Old Mele,” collected by John H. Wise, 1912.

[He MOOLELO NO KA Hookumuia Ana o na Paemoku o Hawaii Nei AME KA HOOLAUKANAKA ANA I HOIKEIA MA NA MELE HAWAII KAHIKO: Houluuluia e John H. Wise.]

Pauku 6.

O hanau ka Mauna a Wakea,
O puu a’e ka mauna a Wakea,
O Wakea ke kane, o Walinuu ka wahine,
Hanau Haloa he’lii, Continue reading