Lake Waiau, 1906.

SKATING ON MAUNA KEA

Lake Waiau Is Frozen Solid and Ice Very Slippery.

Eben Low, the manager of the Humuula sheep ranch on Hawaii, is in town and has much of interest to tell of a recent trip up the snow-covered slopes of Mauna Kea. Continue reading

Moanawai o Waiau, 1906.

AKAHI NO A HOLOHAUIA KA MOANAWAI WAIAU.

Ma ka hoea ana mai o Mr. Eben Low o Waimea, Hawaii, i ke kulanakauhale nei, i loheia ae ai kekahi mau anoai meahou o Maunakea. Wahi ana, no ka ikaika loa o ka paa ana o ka hau i uhi ae maluna o ka moanawai o Waiau ua hiki ke heleia maluna ona. Continue reading