Listing of earliest deaths in Kalawao, 1868.

Those who died of Leprosy

ON MOLOKAI.

O Kuokoa Newspaper; Alohe oe:—

Tell all friends, from Hawaii to Niihau, the number of leprosy patients who died from their arrival here in Kalawao, Molokai, from the beginning until today. Here are their names and their total.

Apr. 15, 1866, Kaanaana m. died, from Heeia, Oahu. May 4, Makaio m. died, from Lahaina, Maui. May 23, Kaupena m. died, from Lahaina, Maui. May 30, Kaneakua m. died, from Lahaina, Maui. May 31, Kawaakai m. died, from Honolulu, Oahu. June 3, Waiwaiole m. died, from Honolulu, Oahu. June 12, Kaolelo m. died, from Maliko, Maui. June 27, Kapoka f. died, from Lahaina, Maui. June 24, Kaneakua m. died, from Honolulu, Oahu. July 4, Makaele m. died, from Lahaina, Maui. July 16, Kaia m. died, from Lahaina, Maui. July 20, Noa m. died, from Ewa, Oahu. Aug. 5, Nahuina f. died, from Honolulu, Oahu. Aug. 6, Koalakai m. died, from Lahaina, Maui. Aug. 8, Waipio m. died, from Lahaina, Maui. Aug. 11, Napahu m. died, from Lahaina, Maui. He was a helper [kokua] for his wife, but he died before her there. Aug. 12, Kalaikane f. died, from Lahaina, Maui. September 27, Puu m. died, from Hawaii. October 22, Kaili m. died, it is not clear where he lived. November 1, Kaaipuaa f. died, it is not clear where she lived. November 9, Kaaipoi m. died, it is not clear where he lived. November 19, Kea died, from Lahaina, Maui. November 27, Malaka f. died, from Lahaina, Maui. November 28, Kainaina m. died, from Lahaina, Maui. December 2, 1 Moo m. died, from Honolulu, Oahu. December 7, Iosepa m. died, from Honolulu, Oahu. December 15, 2 Moo m. died, from North Kona. December 24, Kauwehawa m. died, it is not clear where he lived. December 25, Kane m. died, it is not clear where he lived.

January 1, 1867, Lono m. died, it is not clear where he lived. January 20, Kaleo m. died, from North Kona. February 14, Kaluaioahu f. died, it is not clear where she lived. March 16, Kahananui m. died, it is not clear where he lived. March 22, Kauahaao m. died, it is not clear where he lived. April 15, Mauliole f. died. April 20, Kahakauila m. died, from North Kona. April 27, Kimo m. died, it is not clear where he lived. May 16, Kaena f. died, it is not clear where she lived. May 31, Kaheana m. died, it is not clear where he lived.

(Kuokoa, 2/29/1868, p. 3)

Ka Poe make i ka mai Lepera

Ka Nupepa Kuokoa, Buke VII, Helu 9, Aoao 3. Feberuari 29, 1868.

Here is Davida Malo’s kanikau for Kaahumanu as it was first published, 1834/1835.

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Mihalanaau i kuakahiki ka newa’na,
Ke kaha’na ka leina aku nei liuliu,
Liua paia aku nei i kuanalia,
I analipo i analio.
Lilo aku la i ka paiakuakane,
I ke ala muku maawe ula Kanaloa,
Keehi kulani aku la ka hele ana,
E Malolokihakahakuleiohua.
Ke ‘lii i kuluhiolani aui newa aku nei,
I lele aku na i ke kohi ana o ka pawa,
I ke anohia kohikohi an’o ka po,
Ka lilo ane’, ia,
Oia hoi, he uwe, he aloha ia oe, aiala, o—i—e.
A aloha liua lio paiauma ka manawa,
Pakoni hui ke aloha loku i ke ake,
Wehe wahi ka pilipaa o ka houpo,
Naha ka paa, ka pea kua o ke kanaka,
Helelei, hiolo ka pua o ka waimaka,
Lele leio, lio loko i ka mihi,
Mihi o ke alohi o kuu haku maoli,
A kaawale okoa ia’loha ana,
Aloha aku o ke aloha hoahanau,
Aole he hoahanau ponoi no’u,
He hanauna ku okoa iloi ka Haku,
I hanauia o ka Uhane Hemolele,
E ka Makua hookahi o makou,
I pilikana ilaila e wena aku ai,
Ilina inoa kaikuwahine no’u,
Auwe no hoi kuu kaikuwahine,
Kuu hoa hooikaika ka luhi leo e, ia, iala, o—i—e.
Oia no o oe ke aloha, ka u a’loko a,
A, aloha oe ka hakukau o ka manao,
Ke kookoo ‘ka leo e ili aku ai,
E imi pu ai o ka waiwai ka pono e, ia, iala, o—i—e.
O ka wahine alo ua wahila o Kona,
Nihi makani alo ua, kukalahale.
Noho anea kula wela la o Pahua,
Wahine holo ua hoao nuanu e, ia,
Holo a nele i ka pono, ua paoa,
Ua hihi aku hihi mai, ke aloha ole,
Aole pono, he enemi noho pu e, ia.
Aha, aia’ku la i he lani,
Ka Uhane a ke kino wailua,
Kinoakalau pahaohao,
Oiwi haona hiona e,
Hailiaka, kino ano lani,
Hoa anel’o ka lani ma,
Ke luana wale la i ka lani,
Ua luakaha ka noho ana,
Ke halelu ia la ilaila,
Iloko o ka paredaiso nani,
I ke ao mau loa o ka Haku e, ia.
O ko kahou mau Haku no ia
O ka Haku mau no ia, oia no.
O ka manao ia loko e ake nei,
E ake aku nei e, e.
MEI 22, 1834. LAHAINALUNA.
DAVIDA MALO.

[As mentioned by Kuamoolelo, here is the earliest published appearance of Malo’s famous kanikau for Kaahumanu. Unfortunately the image is not so legible, i had to go back to the original to check it. Hopefully one day soon, some entity will understand how important clear images of the newspapers are, and they will fund this priceless undertaking!!]

(Lama Hawaii, 8/8/1834, p. 3)

HE KANIKAU NO KAAHUMANU

Ka Lama Hawaii, Makahiki 1, Helu 17, Aoao 3. Augate 8, 1834.

 

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Mihalanaau i kuakahiki ka newa’na,
Ke kaha’na ka leina aku nei liuliu,
Liua paia aku nei i kunolia,
I analipo i analio.
Lilo aku la i ka paiakuakane,
I ke ala muku maawe ula Kanaloa,
Keehi kulani aku la ka hele ana,
Ke’lii i kuluhiolani aui newa aku nei,
I lele aku na i ko kohi ana o ka pawa,
I ke anohia kohikohi an’o ka po,
Ka lilo ane’, ia;
iala, o—i—e.
Oia hoi, he uwe, he aloha ia oe, a—
A aloha liua lio paiauma ka manawa,
Pakoni hui ke aloha loku i ke ake,
Wehe wahi ka pilipaa o ka houpo,
Naha ka paa, ka pea kua o ke kanaka,
Helelei, hiolo ka pua o ka waimaka,
Lele leio, he loko i ka mihi,
Mihi a ke alohi o kuu haku maoli,
A kaawale okoa ia’loha ana,
Aloha aku o ke aloha hoahanau,
Aole he hoahanau ponoi no’u,
He hanauna ku okoa ilo’ika Haku,
I haupuia e ka Uhane Hemolele,
E ka Makua hookahi o makou,
I pilikana ilaila e wena aku ai,
Ilina inoa kaiakwahine no’u,
Auwe no hoi kuu kaikuwahine,
Kuu hoa hooikaika’ka luhi leo e, ia,
iala, o—i—e.
Oia no o oe ke aloha, ka u’aloko a,
A, aloha oe ka hakukau o ka manao,
Ke kookoo’ka leo e ili aku ai,
E imi pu ai o ka waiwai ka pono, e ia,
iala, o—i—e.
O ka wahine alo ua wahila o Kona,
Nihi makani alo ua, kukalahale,
Noho anea kula wela la o Pahua,
Wahine holo ua hoao auanu e, ia,
Holo a nele i ka pono, ua paoa,
Ua hihi aku hihi mai, ke aloha ole,
Aole pono, he enemi noho pu e, ia.
Aha, aia’ku la i he lani,
Ka Uhane a ke kino wailua,
Oiwi haona hiona e,
Hailiaka, kino ano lani,
Hea anei’o ka lani ma,
Ke luana wale la i ka lani,
Ua luakaha ka noho ana,
Ke halelu ia la ilaila,
Iloko o ka paredaiso nani,
I ke ao mau loa o ka Haku e, ia.
O ko lakou mau Haku no ia.
O ka Haku mau no ia, oia no,
O ka manao ia loko e ake nei,
E ake aku nei e, e.
LAHAINALUNA, MEI 22, 1834.

DAVIDA MALO.

[This is the second known publication of the kanikau. The image is a clearer, but not totally clear.]

(Kumu Hawaii, 10/28/1835, p. 176)

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Ke Kumu Hawaii, Buke 1, Pepa 22, Aoao 176, Okatoba 28, 1835.

Davida Malo remembered, 1907.

A DIRGE FOR KAAHUMANU.

In the Document by the Governor [George Robert Carter] to the current Legislature, he spoke of in the Document about David Malo, the single Hawaiian who had a excellent talent for writing. Britain is famed to this day for the high talent of Shakespeare; America is made famous because of the talent of Samuel Clemens [Mark Twain], and Hawaii was proud indeed in the year 1834, because of the great talent of D. Malo. After your writer searched for things written by D. Malo, this kanikau was found, composed by him for the queen, Kaahumanu, in 1834; and for the benefit of the new generations, we are reprinting that mele.

Mihalanaau i kuakahiki ka newa’na,
Ke kaha’na ka leina aku nei liuliu,
Liia paia aku nei kuanalia,
I analipo i ana lio,
Lilo aku la i ka paika’uakane,
I ke ala muku maawe ula Kanaloa,
Keehi kulani aku la ka hele ana,
E Malolokihakakuleiohua,
Ke’lii kuluhiolani aui newa aku nei,
I lele aku na i ke kohi o ka pawa,
I ke anohia kohikohi an’o ka po, ka lilo ane,’ ia;
iala, o———i———e,
Oia hoi, he uwe, he alohaia oe, a—
A aloha liua lio paiauma ka manawa,
Pakoni hui ke aloha loku i ke ake,
Wehe wahi kapilipaa o ka ho’upo,
Naha ka paa, ka peakua o ke kanaka,
Helelei, hiolo ka pua o ka waimaka,
Lele leio, lio loko i ka mihi,
Mihi o ke aloha kuu haku maoli,
A kaawale okoa ia aloha ana,
Aloha aku o ke aloha hoahanau,
Aole he hoahanau ponoi no’u,
He hanauna ku okoa iloi’ka Haku,
I hanauia e ka Uhane Hemolele,
E ka makua hookahi o makou,
I pilikana ilaila e wena aku ai,
Ilina inoa kaikuwahine no’u,
Auwe no hoi kuu kaikuwahine,
Kuu hoa hooikaika’ka luhi leo e, ia,
iala, o———i———e.
Oia no oe ke aloha, ka u aloko a,
A, aloha oe ka hakukau o ka manao,
Ke kookoo’ka leo e ili aku ai,
E imi pu ai o ka waiwai ka pono e,
e ia,
iala, o———i———e.
O ka wahine alo ua wahila o Kona,
Nihi makani alo ua, Kukalahale,
Noho anea kula wela o Pahua,
Wahine holo ua hoao nuanu e, ia.
Aha, aia’ku i ka lani,
Ka Uhane a ke kino wailua,
Kina akalau pahaohao,
Oiwi haona hiona e,
Hailiaka, kino ano lau,
Ua luakaha ka noho ana,
Ke haleluia la ilaila,
Iloko o ka Paredaiso nani,
I ke ao mau loa o ka Haku, e, ia,
Oo ko kakou mau Haku no ia,
O ka Haku mau no ia, oia no,
O ka manao ia loko e ake nei,
E ake aku nei,———e.

(Kuokoa, 4/26/1907, p. 5)

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XLII, Helu 17, Aoao 5. Aperila 26, 1907.