Wise Sayings of the people of old. 1922.

PROVERBS.

In order for us to hold on to all of the olelo noeau and all of the ingenious deeds of the Hawaiian people, we very much want everyone to assist the Bishop Museum in their collecting and explaining of wise and witty sayings known amongst this race.

So that this endeavor will move forward, whenever an ancient olelo noeau comes to mind, or perhaps a riddle, do write it down and send it to the museum; and if not to there, send it directly to the Kuokoa with clarification of its hidden meaning or deep wit.

Here are some olelo noeau sent from the museum to this newspaper:

Uhiuhi lau mamane, kahe ka wai o Kapapala.

Hookahi no hawa’e, lauhue Kona.

Kau ke poo i ka uluna, o Welehu ka malama.

Aohe hana a Kauhikoa, ua kau ka waa i ke aki.

Haehae ka manu, ke aleale nei ka wai.

E aho hoi ka make i ke kaua, he nui na moepuu.

Nakeke na iwi o Hua i ka la.

Uliuli kai pali o Kahikinui, kolo mai ka ohu la he ino.

Ua komo ka i’a i ka makaha, ua puni i ka nae.

Kulia i ka nuu, i ka paepae kapu o Liloa.

Aohe loea i ka wae opae.

Hoi hou ka paakai i Waimea.

Aohe u’i hele wale o Kohala.

Wehea iho maluna o Hihimanu.

E ike ia kaua hoa kanaka, o kipa hewa ke aloha i ka ilio; he ilio hoi ia, e, he kanaka hoi au, a!

Ka poe unaunahi hee o Kula.

Hilinai Puna, kalele ia Kau.

Hihi Kaunoa, hihi Mana; aloha wale ia laau makua ole.

Kiilili pua hau o Kalena.

Maemae i ke kai ka pua o ka hala.

Maewa wale i ka pali o Kahiwa. Niniu Puna i ke ala.

Nui pumaia, ohaka oloko.

Eleelepi ka waha o kanaka.

He wa ulu keia o ka hoi.

Ua le’a kaina a ka la’i, ua malie.

Make ke kalo, ola i ka naio.

Aia i kula i ka alaalapuloa.

E hoomanao i ka lua o ka ohiki.

Ako Nuuanu i ka hale halauloa a ka makani; ako Manoa i ka hale a ka ehu.

Na manu kolea kau ahua.

[And presumably from the responses came the publication we all know today as “‘Ōlelo No‘eau: Hawaiian Proverbs and Poetical Sayings”. If you don’t have a copy, this is a must have…]

(Kuokoa, 9/21/1922, p. 2)

NA OLELO NOEAU.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke LXI, Helu 38, Aoao 2. Sepatemaba 21, 1922.

Lahainaluna School news, 1867.

Items from Lahainaluna College.

Crops.—The plants are thriving in front of the school house and the student’s dormitory, as well as in the back; those being: bananas, gourds, and trees as well, such as the pride of India, and kukui, which are all also thriving; it is very pleasant to look at, and the barrenness will perhaps be no more. But this is a considerably new thing.

The sugar cane patch.—The cane patch seems to be growing well, it is on the left side of the road going down to Lahainalalo.

The taro patches.—The teachers and land supervisors are putting effort into working the students in the patches to increase food so that they will not face problems with hunger. The patches being worked are large, and the loi that were not used before are being worked, those being the ones below the river, and the ones above it are starting to be worked (the ones at the school), and the farming is going well, and the taro production will perhaps increase in this upcoming year.

The canal.—The new auwai is being started under the direction of Mr. Andrews. This auwai runs next to the pali, and it’s source is in the district of Auwaiawao; it is called “Pipikapau” and the water will reach the dry patches here above. The students will be truly blessed by this auwai.

The anatomy book (“Anatomia”).—The College is lacking a volume of this type, but it is not totally without, there are a few; although there were a great many in the past years, this year, they are without the printed book, and the second class is being taught from a handwritten book. They are terribly lacking.

Human bones.—On Saturday, the 20th of this month, the second class went to Makaiwa, close to Kekaa, and bags were filled with bones so that they could see the kinds of bones as in Anatomia.

Lantern slides.—Pictures were projected by our instructor, S. E. Bishop, on the night of the 24th of this month in the Church; all the students gathered together, and also there were some of the teachers.
The activities that night were fine.

Joint school.—Every Wednesday, all the grades join together, from the 1st class to the 4th, and the 1st class checks the mistakes in what is written by the other classes in response to the questions given by Andrews. They join together at 10 o’clock on every Wednesday.

The enrollment.—There are 103 students at this school. And Andrews teaches the students at 5 o’clock in the evening every Wednesday, and perhaps the children are acquiring this knowledge.

Break.—The school might go on vacation during the month of December, for a month. This is what we hear from the President, whether it be true or not.

J. Kaohukoloiuka.
Lahainaluna, July 26, 1867.

(Kuokoa, 8/3/1867, p. 3)

Na mea o ke Kulanui o Lahainaluna.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke VI, Helu 31, Aoao 3. Augate 3, 1867.