Hawaiian birds and the law, 1865.

ANNOUNCEMENT.

KNOW YOU ALL BY THIS Announcement; prohibited totally is the catching and the killing of Oo and Mamo birds living on the personal lands of King Kamehameha V, and from this day forward, no Oo is to be injured or killed on the lands of the Monarch; not by using lime [ke kapili kepau ana], not by snaring [ka ahele puka kaula], not by shooting [ke ki pu ana]; it is totally kapu. The person or persons who go against the words above, they each can be prosecuted.

R. KEELIKOLANI,

Governor of Hawaii.

Hilo, Hawaii, August 1, 1865.

[Might any of you law people know if there were any Kingdom laws on the books that outlawed the catching or killing of native birds? I have seen laws prohibiting the killing of non-native birds, but not native birds.]

(Au Okoa, 9/4/1865, p. 4)

OLELO HOOLAHA.

Ke Au Okoa, Buke I, Helu 20, Aoao 4. Sepatemaba 4, 1865.

Translation of Edward Lilikalani’s response to the haole Memorial, 1876.

[Translated from the Kuokoa, of Mar. 18.]

The Memorial.

Mr. Editor:—In the Commercial of the last Saturday I observe a matter of importance emanating from foreigners of Honolulu. It is a memorial to the King in respect to repopulation, and mainly advocating the bringing hither of people from India whereby this nation shall be reinvigorated.

 Therein also the King is recommended to seek for information abroad from persons skilled in such matters. This is not, I think, good advice; the real meaning however is a contempt for the Ministers because they have done nothing.

The astonishing thing about this memorial is that the Hawaiian people are entirely left out in so important a matter as a proposition to bring people from a foreign land to increase this nation.

The idea of increasing the nation by bringing people of another country here, is a good one, but it is proper that the Hawaiians themselves should be as well consulted in the matter. But we are altogether thrown on one side; and if the foreigners wish to bring East Indians here to increase without our concurrence or knowledge, it will be altogether wrong. If this is really their intention, thus to treat us like dumb animals, then we had better arise and seriously consider this startling scheme that is being projected among the foreigners.

Know O Hawaiian People! The King’s increase of the nation is the Reciprocity Treaty. When we have got that secured and in operation, then we will consider in regard to getting people from India, Japan, China or Malaysia; provide first something for people to do when they arrive; but if you get laborers now, and East India population, where is the work for them to do or the land to give them.

The impudence and haste of these people is surprising; they appear like a lot of children, fuming and showing their teeth at the Ministers, accusing them and accusing the King of having done nothing. Indeed! and how about the Treaty?

Another surprising thing is that four members of the House of Nobles signed their names to that paper, Messrs. Rhodes, Cleghorn, Smith and Castle. Which of these labored so hard to put the King on the throne, as stated in the memorial? I am of the opinion that the names of some of these persons are those of annexationists, who were strong for the treaty when Lunalilo was King. It is certain that they did not vote for the present King, for they were not then in the Legislature, having only recently been appointed as Nobles. I am of the opinion that they having thus dragged the King’s Ministers into the memorial, it would be well for the King to withdraw their appointments, or better still that they return their patents as Nobles to His Majesty—if it was not for the fact that it would be unconstitutional.

Perhaps they want to become Ministers themselves? Yes, that is so; but if their judgments are thus perverted, they are unfit for the Ministerial office, for they would by and bye be doing something without consulting the people, and disaster might follow. Let their desires be disappointed, and let the King appoint none but native Hawaiians.

This is a matter for the Legislature to attend to; but as we have not been consulted by the memorialists, it is proper that we should stand and consider what is to be the end of this business.

Respectfully,  Edward Lilikalani.

[Here is a translation of Edward Kamakau Lilikalani’s response to the repopulation memorial that was printed in the Kuokoa on 3/18/1876.]

(Pacific Commercial Advertiser, 3/25/1876, p. 3)

The Memorial.

The Pacific Commercial Advertiser, Volume XX, Number 39, Page 3. March 25, 1876.

Edward Lilikalani responds to the Memorial by the haole, 1867.

Ka palapala Memoriala.

E ka Nupepa Kuokoa e; Aloha oe:—

Ua ike iho wau ma ka nupepa Kalepa o kela Poaono i hala ae nei, i kahi mau mea nui i hanaia e na haole o ke kulanakauhale nei o Honolulu, oia hoi he Palapala Memoriala maloko o laila, he mau kumu hoopii i ka Moi, e hooulu i ka lahui, a o ke ano nui o ka hooulu i oleloia ma ua palapala nei, oia no ke kii ana i ka Lahui Inia, a e hoopae mai i kumu e hoowelo hou aku ai i keia lahui kanaka.

A maloko no hoi oia palapala, he noi ana kekahi i ka Moi, e hele ae mawaho e kuka ai me kekahi poe akamai e ae. Ma keia ke manao nei au ua alakai hewa ka Memoriala i ka Moi; o ke ano maoli nae o keia o ka hoowahawaha i na Kuhina no ko lakou hana ole.

Eia ka mea kupaianaha o keia palapala Memoriala, o ke kapae loa ia ana o na kanaka Hawaii ma keia noi ano nui, e hoopae mai i ka lahui kanaka o ko na aina e ma ko kakou aina nei, e hooulu i keia lahui.

He manao maikai ka hooulu ana i ka lahui, mai ko na aina e mai, aka, e pono o kakou o na kanaka Hawaii kekahi e kuka pu no keia mea. Aka, ua kiloi loa ia kakou ma kahi e; ina paha ua makemake na haole e hoopae mai i keia lahui o Inia me ke kuka ole me kakou, ka poe a ua Inia nei e hele mai ana e hooulu, alaila, he mea hewa loa ko kakou ike e ole. A ina ua kiola loaia kakou a hooliloia me he mau holoholona’la, ka i ae no o ua poe haole nei e hoopae mai i ka Inia, na lakou no e onou okoa mai, me ko kakou ae ole; alaila, e pono no e ku kakou, a noonoo nui no keia hana i ulu kamahao ae iwaena o na haole.

E ike e ka Lahui Hawaii! O ka Hooulu Lahui a ka Moi ma ke kalaunu, oia no ke Kuikahi Panailike. A loaa mai ia a noho pu, a paa i ko kakou lima, alaila, noonoo ae, no ke kii ana’ku i na Inia, Iapana, Kina, a Malaea paha, i loaa mua na kumu hana a keia poe e hana ai, ke hiki mai, aka, ina e kii wale ia no na paahana, a me na Inia hooulu lahui, auhea ka hana, a me ka aina e haawi ai ia lakou.

He kupanaha ka mahaoi, a me ka lele e o lakou nei; ua hoolilo lakou ia lakou iho me he mau kamalii liilii’la, e hakaka ana, e hookeke wale ana no i na niho i na Kuhina o ka Moi, me ka olelo iho aole ka a lakou hana, aole ka a ka Moi hana. He kupaianaha, pehea ka ke Kuikahi?

Eia kekahi mea kupaianaha, he eha mau alii o ka Hale Ahaolelo alii i kakau i ko lakou mau inoa ma ia palapala. Oia o Kapena Loke, o Ake, Kamika, a me Kakela; owai o keia poe i hooikaika e hoonoho i ka Moi ma ka noho alii, e like me ka olelo o ua palapala la? Ke manao nei au o kekahi mau inoa o keia poe he mau hoohui aupuni lakou, i ikaika loa no ke kuikahi ia Lunalilo ka Moi, o ka mea i maopopo lea o ka Ahaolelo no, aole lakou nei ia wa, eia wale mai no mahope nei ko lakou lilo ana i mau alii no ka Hale Ahaolelo. A ke manao nei au, o ko lakou pakui ana aku i na Kuhina o ka Moi ma keia palapala noi, me ke kumu ole, e  pono e hoihoi mai ka Moi i ko lakou mau palapala hookohu, o ka pono loa no ko lakou hoihoi okoa aku i ko lakou mau hookohu alii i ka Moi, ina aole he paku nui nana e alai nei oia no ke kumukanawai.

E makemake ana paha e lilo lakou i mau kuhina ea. Ae! oia maoli no, aka, ina pela iho la ke kau kapakahi o ko lakou mau manao, alaila, aole lakou e pono e lilo i mau kuhina, mamuli hana lakou i na hana me ka ui ole mai ia kakou, a poino kakou. E pono no e hoohokaia ko lakou manao, a e koho ka Moi i poe kanaka Hawaii wale no.

He hana keia na ke kau Ahaolelo e hana ai, aka, no ko lakou ui ole ia mai e pono no e ku kakou a noonoo i ka hopena o keia hana. Me ka mahalo.

Edward Lilikalani.

[Find a translation of this rebuke by Edward Kamakau Lilikalani in the Advertiser of 3/25/1876.]

(Kuokoa, 3/18/1876, p. 4)

Ka palapala Memoriala.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XV, Helu 12, Aoao 4. Maraki 18, 1876.