The story of Umi, by Simeon Keliikaapuni and J. H. Z. Kalunaaina, 1862.

HE MOOLELO NO UMI.

KEKAHI ALII KAULANA O KO HAWAII NEI PAE AINA

HELU 1.

I laweia mai e a’u noloko mai o kekahi Buke Moolelo Hawaii, i paiia ma Lahainaluna, M. H. 1838, a ke manao nei au e paiia kona Moolelo ma ka Nupepa Kuokoa, a me ke ano o kana hana i ka wa kahiko.

O Umi ke keiki a Liloa, aole nae oia ka Liloa keiki mua, aka, o Hakau ka mua a Liloa laua me Piena, ka Liloa wahine hoao maole ia; nolaila, ua kapaia o Hakau he alii nui, no ka mea, ua like pu ko Piena alii me ko Liloa; aka, o Umi, he keiki oia na Liloa me kekahi wahine ana i launa wale aku ai, o Akahiakuleana ka inoa o ua wahine la. Ua manao nuiia oia he wahine alii ole; aka, ma kona kuauhau, he alii no, hookahi o laua kupuna me Liloa. He mau mamo laua na Kanipahu.

[This is the beginning of the story of Umi as told by Simeon Keliikaapuni which he says he based off of the story in “Ka Mooolelo Hawaii.” This ran in the Kuokoa from 1/25/1862 to 2/8/1862. The telling of Umi’s story was then continued by J. H. Z. Kalunaaina from 2/22/1862 and concluded on 4/26/1862. Check out a translation of this serial column by Noʻeau Peralta, on the cool page of the Hamakua community group Hui Mālama i ke Ala ʻŪlili (huiMAU). Take a look also at all the other activities being done by huiMAU shown on their page. Wouldn’t it be awesome if other communities could look to this group as an example!]

 (Kuokoa, 1/25/1862, p. 1)

Kuokoa_1_25_1862_1.png

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 9, Aoao 1. Ianuari 25, 1862.

Advertisements

Umi, the son of Liloa and Akahiakuleana, 1859.

[Found under: “MOOOLELO HAWAII.—Helu 49.”]

Pertaining to Umi.—Umi was an alii of the people of Hawaii. Here is the history of this alii:

Umi was the son of Liloa, he was not the first son of Liloa, but Hakau was the first son of Liloa with Pinea, who was Liloa’s true “wife” [wahine hoao maoli]; therefore, Hakau was called a high chief, for the rank of Pinea was equal to that of Liloa. Umi however was the child of Liloa with a woman who he just took, her name being Akahiakuleana. It was widely thought that she was not an alii, but according to her genealogy she is indeed an alii; she and Liloa had a common ancestor. They were both descendants of Kanipahu.

Here is the genealogy of that Akahiakuleana from Kanipahu and Liloa’s genealogy from Kanipahu.

Kanipahu dwelt with Alaikauakoke, born was Kalapana, that being Liloa’s ancestor; Kanipahu dwelt with Hualani, born was Kalahumoku, that being Akahiakuleana’s ancestor. Continue reading

More on the parentage of Kalaniopuu from S. M. Kamakau, 1867.

[Found under: “KA MOOLELO O NA KAMEHAMEHA”]

A GENEALOGY

Kumalae dwelt with Kunuunuipuawalu, and born was Makua; Makua dwelt with Kapohelena, child of Keawenuiaumi, and born was I; I dwelt with Kuawalu, born was Ahu; Ahu dwelt with Piilaniwahine, and born was Lonomaaikanaka; Lonomaaikanaka dwelt with Keawe, born was Kalaninuiamamao, Kalaninuiiamamao dwelt with Kamakaimoku, born was Kalaniopuu; Kalaniopuu dwelt with Kalola Pupuka o Honokawailani, born was Kalanikauikeaouli Kiwalao; Kiwalao dwelt with Kekuiapoiwa, born was Keopuolani; Keopuolani dwelt with Kamehameha, born was Kauikeaouli; Kauikeaouli dwelt with Kapakuhaili, born was Keaweaweulaokalani.

(Kuokoa, 11/16/1867, p. 1)

Kuokoa_11_16_1867_1

Ka Nupepa Kuokoa, Buke VI, Helu 46, Aoao 1. Novemaba 16, 1867.

The parentage of Kalaniopuu, 1867.

[Found under: “KA MOOLELO O KAMEHAMEHA I.”]

It is said that Kalaniopuu was the child of Peleioholani, the King of Oahu, and that he was called Kalaniopuu, that being Kaleiopuu, the lei of Kualii, that is the tooth of the whale and whale ivory made smooth in the shape of a chicken spur [opuu], and that is what was the royal adornment of the alii of Oahu—this was not the case with Hawaii Island [who wore tongue-shaped lei niho palaoa]. Continue reading

Birthday of King Kamehameha III, 1846.

By the Government.

AGREEMENT BY THE PRIVY COUNCIL.

At the meeting of the Privy Council [Poe Kukakuka Malu], on the 27th of February 1846, this was agreed to.

The birthday of the King will be commemorated on the coming 17th of March; the flag of the land will be flown at all of the forts from the morning until nightfall; and at noon the fort at Honolulu and all the forts in Hawaii nei will fire their guns. The Hawaiian flag will be flown from all of the ships of this Archipelago, and we believe that it will be good for the Governors and others to throw parties as they see fit, but with propriety and honor, loyal to the King of this independent Nation.

(Elele, 3/3/1846, p. 183)

Elele_3_3_1846_183.png

Ka Elele, Buke I, Pepa 24, Aoao 183. Maraki 3, 1846.

Joseph Kapaeau Aea passes on, 1911.

JOSEPH AEA PASSES AWAY

Joseph Aea, agent of Her Majesty Liliuokalani, died last evening about ten o’clock at his home in Pauoa. He had been associated with the queen’s family for many years. He leaves a widow and two sons. One of them is the protege of Queen Liliuokalani and is also the stenographer and assistant clerk in the city clerk’s office.

Joseph Aea was for many years connected with the old Royal Hawaiian band. He was the solo viol player and was an excellent musician. He became attached to the household of Queen Liliuokalani, and attended Liliuokalani when she was one of the official guests at the jubilee of Queen Victoria in London. He also attended the queen when she visited Washington in 1903. His wife was also one of the queen’s closest personal attendants, and has been particularly attentive to her since the overthrow of the monarchy.

In 1907, upon the death of Hon. J. O. Carter, Liliuokalani appointed Mr. Aea as her business agent, but the Liliuokalani Trust, formed about two years ago, transferred this important office to Col. C. P. Iaukea, who is one of the trustees under the Liliuokalani Trust.

Aea was a delegate to the Democratic territorial convention in 1900, and was nominated for the legislature by the Home Rulers in 1902, and again in 1904, by the Democrats.

(Hawaiian Star, 1/26/1911, p. 7)

HawaiianStar_1_26_1911_7.png

Hawaiian Star, Volume XVIII, Number 5866, Page 7. January 26, 1911.