Hawaiians abroad and more criticism of the hula group I posted articles about a couple weeks ago, 1862.

[Found under: “Na Palapala.”]

A Letter

FROM OUR REPRESENTATIVE WHO RECENTLY WENT TO CALIFORNIA.

O Editor: From when I arrived here in California, I met with a few Hawaiians who I thought were here in California. And perhaps their friends will not fail to be happy to hear about them.

The first is William Kanui [Wiliama Kanui]. I wrote about him in the Hoku Loa some weeks ago. He is one who came back from Boston with Bingham folks in the year 1820. He arrived in California in the year 1849. He sought after money and he found it, and it disappeared once more. He lives as a Christian in California. In the past rainy season, he was very ill, and is a little better now; however, he is weakly because of his age. His hair is very gray, and his skin is fair from just living like a haole. He very much cannot fend for himself, and he is cared for by the Christian friends of the Bethel of Sacramento in San Francisco, in all his needs. Continue reading

More on mele, 1860.

Pertaining to Mele

Perhaps the mele of old are almost all lost; those who know them are but few. This is something to be regretful of for in those mele, one can understand the way of life of the people of very long ago, and the stories of the land as well. The means for these mele to continue and not to be lost is by printing them in books and newspapers perhaps; in that way, the new generations can read them and contemplate over it and see the misconceptions of their kupuna and to not follow in their misguided ways. We wish to print the old mele and new mele, as long as they are good, and we ask of those who have mele and the composers of mele to send them to us and we will print them. Write the letters very clearly, and insert punctuation where they should be so that the printers understand.

We are printing below an old mele previously printed in Nu Hou in 1854, composed by Kaleiopaoa and submitted to the Nu Hou by S. M. Kamakau. In the mele there are foreign place names.

HE MELE I KILAUEA.

Hulihia ka mauna wela i ke ahi,
Nopu wela ka uka o Kuianalei,
I ke a pohaku puulele e lele mai iuka,
O ke kakoi ka hookele mai ka lua,
O ka maiau pololei kani lealea,
O ka hinihini kani kuamauna,
O ka mapu leo nui kani kohakoha,
O Kanakaloa o ka mauna,
O Kupulupulu i ka nahale,
O na’kua mai ka waokele,
O Kulipeenuiaiahua, o Kikealawaopiikea,
O ka uwahi pohina iuka,
O ka uwahi mapukea i kai,
O ke awa nui i ka mauna,
O ke pookea i ka nahele,
O ka uwahi noe lehua—e,
O ka aina a Pele ma iuka,
Ua ku ke oka, aia i kai—e,
Pau ae la ka maha laau,
Ka maha ohia loloa o Kaliu,
Ka uka i pohaku e kapu, e kapu,
Kapu mai la Puna, ua kulepe ke ahi,
Ua haiki Puna i Kilauea,
Ua ha ka lama i ka luna i Mokuaweoweo,
Ua ha uka i Keahialaka,
Aina ae la o Moeawakea,
Ke a i kai o Kukalaula,
A luna au o Pohakuloa,
Holo nae ku au nana ilaila, e maliu mai—e,
O ku ike wale aku ia Puna,
I ka papa lohi o Apua,
He la liliu e nopu wela ka wawae,
A pau na niu o Kula i Kapoho,
Holo ka uwahi maha oo Kuauli,
Pau o Maolala i ke ahi,
I hia no aa i ka papa,
Pulupulu i ka lau laau,
Punia ka lani, haule ka ua loku,
Kaa mai ka pouli, wili ka puahiohio,
Ke owe la i ka lani, eia Pele mai ka mauna,
Mai ka lua i Kilauea,
Mai Papalauahi, mai Ooluea,
Hiki malama mahina ka uka o Kaliu,
Enaena Puna i ka aina, e ke Akua,
Nihoa ka pali ka lua iuka,
Koea mania kikaha koae,
Lele pauma ka hulu maewaewa,
Kikaha pouli na’kua o ka uka,
Liolioiwawau na’kua o ka lua,
Ae ae Pele, noho i ke Ahiku,
Kani ke ilalo o ka lua,
Kahuli Kilauea me he ama la,
Kunia puna, moa wela ke one,
Wela Puna, e wela i ke ahi—e,
Kina Puna wela i ke ahi—e.

(Hae Hawaii, 3/21/1860, p. 204)

No na Mele.

Ka Hae Hawaii, Buke 4, Ano Hou.—Helu 51, Aoao 204. Maraki 21, 1860.

Hula common nuisances? 1859.

[Found under: “HAWAIIAN LEGISLATURE. ADJOURNED SESSION 1858: House of Representatives: Dec. 29, Twenty-First Day.”]

REPORTS OF COMMITTEES.

Mr. Sheldon from the select committee on the subject of hulas, presented a draft of a bill for their suppression, as follows:

“An act to suppress the Hawaiian Hulas.

Be it enacted, &c:

Sec. 1. That the Hawaiian hulas mentioned in this section are common nuisances. Whoever shall publicly perform the following hulas, viz: Kuolo, Pahu, Puniu, Paipu, Paiumauma, Kakalaau, Kihelei, Pele, Ulili, Kii, Kilo, Kake, Pela, Alaapapa, Pana, Ami, Pahua, Olapa, and hulas of like nature, whether performed by an individual or by an assembly, shall, on conviction thereof, be punished as guilty of a common nuisance. Provided, however, that this act shall not be regarded as prohibiting any Court of the Kingdom from applying the law of common nuisance to any dances or hulas not specified in this section, if they be proved nuisances.

Sec. 2. This act shall take effect at the expiration of three months from the date of its publication in the Polynesian and Hae Hawaii newspapers.”

Ordered for Friday next.

[The members of the House there that day were: S. P. Kalama, S. Lainaholo, James I. Dowsett, J. H. Kaakua, J. W. Austin, Paul F. Manini, M. Kapihe, J. S. Low, Ioane Richardson, C. K. Kakani, D. Nuuhiwa, J. H. Kaauwaepaa, R. S. Hollister, E. P. Kamaipelekane, J. E. Chamberlain, Z. P. Kaumaea, M. Kenui, J. W. B. Kiolea, J. W. Kupakee, J. Kahai, J. M. Kalanipoo, D. H. Hitchcock, and H. L. Sheldon.

The committee itself was made up of H. L. Sheldon, James I. Dowsett, and S. P. Kalama.]

(Polynesian, 1/1/1859, p. 2)

REPORTS OF COMMITTEES.

The Polynesian, Volume XV, Number 35, Page 2. January 1, 1859.

 

A Kauai story of Kauilani by Samuela Kapohu, 1869.

KAAO OF KAUILANI.

The wondrous one of the forests of Kawaikini in Wailua, Kauai, and his descendants thereafter.

Published by Samuela Kapohu.

{Because we were asked by the public to print Hawaiian and haole Stories in our newspaper, and being that the newspaper is for the people, therefore, we agreed to print the Hawaiian Kaao below. However, we ask pertaining to the deceitful words and the superstitious words of the olden days, those are not something for us to believe in; it shows the great ignorance of our lahui of that time. As for the sins and obscene words, they are to be deleted by the writer of the Kaao from what he writes.}

NUMBER 1.

A clarification.—This kaao has not been seen before in one of our Newspapers; but it is beginning to be shown amongst the communities of Hawaii nei.

However, if there are deletions or perhaps my telling of this kaao is unskilled, don’t object straight off, but when my telling is over, then that other person should put his out as he understands it to be true. And this is a story from Kauai, as shown in the title above, but he did not live only there, his descendants populated Oahu and moved all the way on to places of Kahiki and other lands. But before I speak about this, I will explain first where this kaao originated. Like this:

Here are the royal kupuna from Mano; Kauilani is the one who this kaao is about of which we are speaking.

Manokalanipo (m) dwelt with Anuukaumakalani (f), born was Pihanakalani (f). Hookau (m) dwelt with Pihanakalani, born was Kalekoki (f). Hapulauki (m) dwelt with Kaleikoki (f), born was Kauhao (f). Keahua (m) dwelt with Kauhao, born was Lepeamoa (f) and Kauilani (m). Kauilani (m) dwelt with Ihiihilauakea (f), born was Kamamo (f). Waialua (m) dwelt with Kamamo, born was Kawaiki and Kekauila. And so forth all the way until the ancestral root.

The pregnancy of Kauhao, and its discarding by Keahua, and it was cared for by Luakaikapu [the grandmother] when it was born.

[And so begins Samuel Kapohu’s telling of the story of Kauilani. This serial appears in the Kuokoa from 9/18/1869 and concludes on 2/12/1870.]

(Kuokoa, 9/18/1869, p. 1)

HE KAAO NO KAUILANI.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke VIII, Helu 38, Aoao 1. Sepatemaba 18, 1969.

“Queen of the Cannibal Islands,” 1894.

A Tale for the Nursery.

Beyond the green Pacific shore,
Westward, 2,000 miles, or more,
Dwelt a lady-monarch, with griefs galore—
The queen of the Cannibal Islands.

Some people describe her as “fair,” and yet,
It must be admitted, with much regret,
She’s unmistakably a brunette,
This queen of the Cannibal Islands.

Her lot was pleasant, they say, until
Her subjects kicked ‘gainst the royal will,
And smashed the throne and christened her “Lil,”
Ex-queen of the Cannibal Islands. Continue reading

“King of the Cannibal Islands,” 1830 / 1872.

By 1830 at least, there was a mocking ballad called “King of the Cannibal Islands” that was popular in the United Kingdom (as seen in newspaper advertisements for various concerts). Click here for lyrics printed on a broadside in 1858. By many accounts this was written in response to Kamehameha II going to England in 1824.

As a result of another famous trip taken by a Hawaiian monarch in 1874, the lyrics are adapted in America (the original song popular there much earlier).

THE KING OF THE CANNIBAL ISLANDS.

[From the N. Y. Graphic.]

Tam? Tam! Kalakaua the great
Is booming through the Golden Gate;
The Polynesian potentate,
The King of the Cannibal Islands.

Chorus—Hunki-dori-doodle-dum,
Ministers all upon a bum;
Honolulu! How they come
With the King of the Cannibal Islands.

From sugar-coated Hawaii
He comes strange countries for to see;
And ‘Frisco greets him: “How are ye?
O King of the Cannibal Islands.
Hunki-dori, etc. Continue reading

Hula in Hanapepe, 1863.

[Found under: “NA MEA HOU O HAWAII NEI.”]

Hula in Hanapepe.—We hear from S. Papiohuli of Hanapepe, Kauai, that the people of this place are turning to the Hawaiian hula, and all of the men and women of the area are doing that idle activity; therefore, we are dismayed at this resurgence of this encouragement of indolence in that place.

(Kuokoa, 8/29/1863, p. 2)

Hula ma Hanapepe.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke II, Helu 35, Aoao 2. Augate 29, 1863.

 

Western medical school for Hawaiians, 1870.

Kahunas.

We understand that one of our physicians, who is thoroughly conversant with the native language, has been authorized to form a class of eight or ten Hawaiian young men, (graduates of the highest schools,) for instructions in the principles and practice of medicine.

There has never been made, that we are aware of, any systematic or earnest effort to instruct Hawaiian youth in the medical art. The knowledge that is necessary to be acquired to make a skillful and thoroughly competent practitioner is not to be obtained in this country, which as yet, does not possess medical schools and colleges, and the difficulties in the way of sending Hawaiian pupils abroad to obtain a medical education, are so various and insurmountable, as almost to preclude any hope of being overcome. Continue reading